Takker Eli Anne Nystad

Ole Henrik Magga synes at Eli Anne Nystad har gjort en kjempebra innsats for samene når hun har stått fram etter at hun ble trakassert.

Ole Henrik Magga

Professor Ole Henrik Magga

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

I sin nyttårstale hedret statsminister Jens Stoltenberg Karasjok-jenta Eli Anne Nystad , som ble forsøkt påtent utenfor et utested i Trondheim i høst fordi hun er same. Hun valgte å stå fram med historien om hvordan hun ble hetset fordi hun var same.

– Ikke aksepter hetsing!

Ole Henrik Magga har gjort en stor innsats for samenes og urfolks sak. Han har drevet med politikk i flere tiår, og var blant annet den første sametingspresidenten og den første lederen i FNs permanente forum for urfolk. Nå hedrer Magga Eli Anne Nystad.

Eli Anne Nystad.

Eli Anne Nystad valgte å stå fram med historien om hvordan hun ble hetset fordi hun var same

Foto: Privat

– Til Eli Anne Nystad vil jeg si: Tusen takk for at du sto fram, selv om det sikkert ikke har vært lett. Til andre samer vil jeg si: Ikke aksepter slikt. Det må komme fram, ikke bare for din egen del, men også for alle andre.

Magga mener det er av stor betydning for samene at statsministeren i Norge Jens Stoltenberg så tydelig sier i fra hva han mener om mobbing og trakassering.

– Det er veldig bra at statministeren og andre ledende politikere gjør slikt. Kongen har tidligere tatt fram dette og det er bra at ledende politikere gjør det. Jeg håper at de følger opp det de sier og viser at mobbing og trakassering ikke er akseptabelt. Det må samfunnet repetere så ofte som mulig.

Glad over lovforslag-initiativ

Stoltenberg sa i nyttårstalen at ingen fortjener å bli mobbet og at ingen skal få true andre uten konsekvenser. Regjeringen vil at hatefulle ytringer på nettet skal straffes. Derfor vil de til våren fremme et lovforslag om dette til Stortinget.

– Det er bra at regjeringen fremmer et lovforslag og jeg er spent på forslaget. Jeg har selv vært medlem i ytringsfrihetskommisjonen og vet at slike saker er vanskelige. Man skal ha ytringsfrihet, men det må ha en begrensing. Det kan være bra å få dette med i loven, og jeg håper at dette skjer fort.

Magga håper og tror at situasjonen i forhold til hetsing og trakassering av samer blir bedre i løpet av 2013.

– Situasjonen er allerede blitt litt bedre, selv om hetsingen og trakasseringen ikke har forsvunnet helt. Det er ikke det at slike hendelser som det Eli Anne Nystad har fortalt om ikke har hendt også tidligere, men folk har ikke turt å fortelle om de. Situasjonen har likevel blitt bedre i forhold til det man opplevde da jeg var barn og ungdom. Da var hetsingen og trakasseringen veldig tydelig.

– Flere må stå fram

Magga mener at det er behov for at flere står frem med slike hendelser.

– Hver gang noen blir trakassert eller hetset fordi de er samiske, så bør folk stå fram og fortelle om hendelsen. Det er selvfølgelig tungt, men likevel viktig for samfunnet.

Magga har selv opplevd trakassering av samer. Dette har han blant annet opplevd mens han har gått på skole på plasser hvor det var lite samer.

– Det var vanskelig fordi vi ble mobbet i friminuttene. Lærere brydde seg lite om dette. Da jeg ble voksen opplevde jeg at barn hetset eldre folk når de kom til Alta. Ingen voksne grep inn og stoppet dette. De smilte heller og viste slik at det er akseptabelt. Jeg har opplevd mange grove hendelser, men vil også samtidig understreke at situasjonen er blitt bedre de siste 20-30 årene, sier Magga.

– Viktig med oppmerksomhet

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Foto: LDO

Også likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik synes det er bra at statsministeren er tydelig på at den samiske befolkningen er utsatt for trakassering og hets i særlig grad og at han trekker fram Eli Anne Nystad.

– Hun har vært svært viktig for å få denne oppmerksomheten på et fenomen som er så utbredt.

Ørstavik ble veldig opprørt over Eli Anne Nystad-saken og har også møtt Nystad selv. Hun sa til NRK Sápmi etter at saken ble kjent at hun forventer en større satsning på antidiskrimineringsarbeid .

– Statsministeren kommer med et veldig tydelig signal om at dette er uakseptabelt og han sier at vi skal gjøre noe med det. Jeg er glad for lovforslaget, for det er et tydelig signal på at sånn som dette skal vi ikke ha i vårt samfunn.