Vant i retten i reinbeitetvist: – Det var en utrolig god følelse

Pasvik-siidaen har ikke eksklusiv reinbeiterett i Sør-Varanger området slik de hevdet da de stevnet Magga-siidaen for retten.

Egil Kalliainen / Knut Magga

MØTTES I RETTEN: Reinbeitedistrikt 4/5 B (Maggasiidaen) frifinnes for distrikt 5As (Pasviksiidaens) krav om eksklusiv reinbeiterett sørøst for Munkelva. Pasviksiidaen må også betale saksomkostninger på nesten en million kroner.

Foto: Liv Inger Somby, Nils Henrik Måsø / NRK

Saken handler om at Pasvik-siidaen mente at de har brukt et område i Sør-Varanger fra gammelt av, og ville ha Magga-slektas rein ut derfra.

Og i dag falt dommen og Magga-siidaen vant.

I dommen fastslås det at Magga-siidaen har rett til vinterbeite i distrikt 5A fra 1. november og til 20. april i området: Munkefjordbotn, Munkefjorden, Neidenfjorden, Korsfjorden, Langfjorden til Sandnes, Sandneselva, Sandneslangvatnet.

Reinbeitedistrikt 4/5 B (Magga-siidaen) frifinnes for distrikt 5As (Pasvik-siidaens) krav om eksklusiv beiterett sørøst for Munkelva.

Pasvik-siidaen må også betale saksomkostninger til Magga-siidaen på kr 726.068, 50.

– Utrolig god følelse

Leder for reinbeitedistriktet Skogerøya-Spurvneset 4/5 B Knut Magga, forteller at det var godt å få bekreftet det de allerede visste.

– Det var en utrolig god følelse. De ikke kan ta fra oss våre rettigheter, sier Knut Magga.

Magga, Remmen og Ingvild Bråthen

FORNØYD:Leder ved reinbeitedistriktet Skogerøya-Spurvneset 4/5 B Knut Magga forteller at det var godt å få bekreftet det han allerede visste.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han forteller at han satt ute på det høyeste fjellet i området og gjetet rein da advokaten ringte og fortale at de hadde vunnet.

– Endelig er saken ferdigstilt. Nå har en domstol sagt hvordan det er, sier Magga.

Det er tredje gang Magga-siidaen blir dratt for retten av andre reinbeitedistrikter. De er blitt saksøkt tre ganger, og vunnet alle gangene.

Vet ennå ikke om de anker

Advokat Andreas Brønner som representerer Pasvikdalen 5A sier at dommens resultatet er feil.

– Retten har konkludert feil i dette tilfellet, og vi må gjennomgå dommen grundig for vurdering.

Advokat Andreas Brønner

FEIL: Advokat Andreas Brønner sier at de må diskutere med distriktet om de skal anke saken.

Foto: Erik Lieungh

Han forteller at de må diskutere med distriktet om de skal anke saken.

For rundt fire år siden gikk de to reinbeitedistriktene fra Sør-Varanger seirende ut av rettslokalene – sammen. Den gangen dreide saken seg om en reinbeitekonflikt med et annet nabodistrikt, Varanger reinbeitedistrikt, tilhørende Nesseby.