NRK Meny
Normal

Må vente på nye læremidler

Her er meldingen til skolebarn, foreldre og lærere halvannen uke før skolestart: Nye samiske læremidler er ikke klare. Bokberget på lagrene løser ikke krisen.

Jørn Are Gaski

Sametingsråd Jørn Are Gaski og utdanningsdirektør i Finnmark, Kirsti Saxi etter dagens møte.

Foto: Berit Nystad / NRK

I 2011 vil de første læremidlene etter den nye strategiske læreplanen til Sametinget være klare.

– Jeg vil anta at det vil gå ytterligere to år til før vi begynner å få en situasjon som er bra, sier sametingsråd Jørn Are Gaski til NRK Sámi Radio.

HØR: Sametingsråd Jørn Are Gaski

Dermed kan læremiddelkrisen trolig være over i 2013 dersom det går som sametingsrådet håper på. Rådet legger Sametingets nye strategiske læremiddelplan til grunn for dette målet.

I dag møttes Sametinget, Fylkesmannen i Finnmark, Kommunenes Sentralforbund (KS) og de samiske forlagene til et nytt møte for å finne ut hvordan krisen skal løses.

– Kan ikke trylle

– Dette er et arbeid som har vært nedprioritert fra Sametingets side i mange år, og det vil ta flere år å få ryddet opp, sier Gaski.

Han mener møtet som ble holdt i dag burde ha vært holdt for fem år siden.

– Jeg har vært sametingsråd i åtte måneder. Jeg skal ha kreditt for at det er satt fokus på samiske læremidler. Det vil ta tid; jeg kan ikke trylle, sier Jørn Are Gaski.

Møtet i dag på Sametinget varte i tre timer. Her deltok også noen av kommunene med folk fra skolesektoren.

Gaski understreker imidlertid at det kommer nye læremidler så snart disse er ferdig.

– Dette er læremidler som ble satt i produksjon etter 2006. Disse vil være tilgjengelig for skolene så snart disse er ferdig, sier han til nrk.no/sami.

– Ingen lovbrudd

Utdanningsdirektør i Finnmark, Kirsti Saxi synes gjennomgangen var god.

– Kommunene har vært veldig tydelige på hvilket behov de har. Vi har fått masse innspill til den videre prosessen. Sametinget har laget en strategisk plan, og den ivaretar behovet som samiske barn har på en veldig god måte, sier hun.

HØR: Utdanningsdirektør Kirsti Saxi

Selv om det både er mangel på samiske læremidler og at bøker har blitt liggende på lager, har det ikke skjedd noen lovbrudd, mener utdanningsdirektøren.

– Jeg ser at man nå vil ta tak både fra Sametingets side og fra kommunene. Møtet i dag viser at det er viktig å samarbeide, sier Kirsti Saxi.

Bokberget løser ikke krisen

I vår ble det avdekket at det ligger omlag 130.000 læremidler på lagrene til de samiske forlagene.

HØR: Undervisningsinspektør Kari Skoglund Sara

Sonja Guttorm (t.v.) og Kari Skoglund Sara

Rektor Sonja Guttorm ved Sirma skole og undervisningsinspektør Kari Skoglund Sara ved Karasjok grunnskole på dagens møte.

Foto: Berit Nystad / NRK

På dagens møte fortalte undervisningsinspektør ved Karasjok skole, Kari Skoglund Sara at bokberget ikke løser krisen.

– Bøkene som ligger på lager, har vi jo allerede tatt i bruk. Det vi mangler er blant annet lettleste bøker og skjønnlitteratur.

Skoglund Sara sier hun skjønner frustrasjonen fra elevenes, foreldrenes og lærernes side.

Men mange kommuner har ikke vært klar over at det finnes tilgjengelige læremidler, framkom det på møtet i dag.

Mangler folk

Undervisningsinspektøren mener det må brukes mer penger på de som skal lage læremidlene.

– I dag må læremiddelforfattere jobbe utenom arbeidstid, og det er ikke holdbart, sier hun.