Her må de vente i flere år for å bygge hus

Det vil ta flere år før det er klart for boligbygging på Drag i Tysfjord. De få tomtene som er byggeklare vil ingen ha.

Drag i Tysfjord

I denne bygda må innbyggerne vente i flere år for å bygge seg en bolig på grunn av mangel på attraktive tomter.

Foto: Simon Piera Paulsen / Privat

Derimot har kommunen mottatt flere henvendelser i et planlagt boligfelt, som ikke er byggeklar før om flere år.

– Vi har fått forespørsel om tomt i Hamnbakkan boligfelt. Hvis vi skal være realistisk og dette skal gjennomføres så er det noen år frem i tid, mener teknisk sjef i Tysfjord Pål Strøm Jensen i et intervju med NRK i slutten av mars.

Bygda har i flere år vært preget av prekær boligmangel, og NRK omtalte dette allerede i 2008. Da uttalte daværende ordfører Anders Sæter at dersom kommunen får interessenter, skal det legges fram vei, vann og kloakk slik at det er klart for bygging.

Ekteparet Ingrid Kintel og Alexander Mikkelsen, som startet tomtejakten allerede i fjor og som har vært i kontakt med kommunen gjentatte ganger, reagerer på at kommunen ikke har løst situasjonen med tomte- og boligmangel tidligere.

– Tysfjord kommune har i flere år visst at det er prekær boligmangel på Drag. De har hatt mange år på seg å kunne løse denne situasjonen som vi har havnet i nå. Men de har ikke gjort noen ting tidligere. Det er det som er så provoserende, forteller Ingrid Kintel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ingrid Kintel og Alexander Mikkelsen

Ekteparet Ingrid Kintel og Alexander Mikkelsen må vente i flere år for å bygge et hus på Drag i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ønsker å bo i samisk bygd

Hun forteller at begge to er vokst opp med samisk språk, og Drag er det eneste stedet i Norge hvor man får bruke og høre lulesamisk. Derfor ønsker de å etablere seg der.

– På Drag er språket levende. Her hører man språket både i butikken, på skola og i barnehagen. Dette drar oss lulesamer tilbake til bygda, fordi vi ønsker å oppdra barna våre i et samisk miljø. Dette har ikke politikerne forstått, at det må satses på Drag.

Krav om ny reguleringsplan

Teknisk sjef i Tysfjord, Pål Strøm Jensen.

Teknisk sjef i Tysfjord Pål Strøm Jensen opplyser at det vil ta flere år før byggingen i boligfelt Hamnbakkan kan starte.

Foto: Sander Andersen

Teknisk sjef i Tysfjord Pål Strøm Jensen opplyser at det vil ta flere år før byggingen i boligfelt Hamnbakkan kan starte.

– Hvis vi skal være realistisk og dette skal gjennomføres så er det noen år frem i tid, fordi at det mest sannsynlig vil utløse et krav om ny reguleringsplan i området. Og det er pengene det står på. Men før eller senere må den reguleringsplanen komme, for en reguleringsplan kan ikke bli for gammel.

Ledige kommunale tomter på Drag i Tysfjord

Her er de ledige og byggeklare tomtene på Drag som Tysfjord kommune har å tilby, markert med blå farge.

Foto: Teknisk etat i Tysfjord kommune

Dette liker ekteparet dårlig, som håper at kommunen får fortgang i prosessen.

– Det er synd at vi må vente så mange år for å få bygge, for det er ikke noen andre tomter som man har lyst å bygge på, forklarer Alexander Mikkelsen.

Ikke attraktive tomter

Teknisk sjef opplyser at kommunen har byggeklare tomter tilgjengelig, men antyder at de ikke er attraktive.

– Vi har 6-7 ledige tomter på Drag hvor vei, vann og avløp er i øyeblikkelig nærhet. Men siden det har kommet veldig få henvendelser på tomtene, så er de kanskje ikke så attraktive.

At tomtene ikke er attraktive bekrefter Alexander Mikkelsen.

– De tomtene som allerede er klargjort er knøttsmå, langt under ett mål. Når man har fått på plass huset så er hele tomta brukt opp. I tillegg ligger de dårlig til i forhold til våre ønsker.

  • Her er de ledige tomtene som kommunen har å tilby

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utsikt fra Hamnhågen boligfelt på Drag

Dette er utsikten fra Hamnhågen boligfelt, som ligger i bakgården til lokal industri. Utbygger NSB Nordsalten Boliger AS har ikke fått en eneste henvendelse på tomt i dette området.

Foto: Simon Paulsen / NRK

Finnes flere alternativer

Ledige tomter på Drag - NSB Nordsalten Boliger AS

Her er de ledige tomtene til utbygger NSB Nordsalten Boliger AS i Hamnhågen boligfelt. Ledige tomter markert med rødt.

Foto: NSB Nordsalten Boliger AS

Teknisk sjef forteller at det finnes flere alternativer for boligbygging på Drag.

– På Drag har vi også bevilget midler til en privat aktør til et nytt boligfelt i Hamnhågen hvor det allerede er begynt å bygge. En bolig er allerede på plass.

Utbygger NSB Nordsalten Boliger AS bekrefter at de har et helt boligfelt å tilby.

– Per dags dato har vi 4-5 byggeklare tomter i Hamnhågen boligfelt, i tillegg har vi ca. 30 boligtomter til som vi må opparbeide infrastruktur på, forteller daglig leder Bernt Langås.

Men utbyggeren forteller videre at boligsalget har gått veldig tregt i dette området, og har ikke fått en eneste henvendelse på tomt.

– Vi har bygd fire leiligheter på grunn av prekær boligmangel, men har bare fått solgt én leilighet på det åpne markedet. To ble solgt til familie av aksjonærer og en måtte bedriften selv kjøpe og benytte som utleieleilighet.

Vil trives

Alexander Mikkelsen

Her viser Alexander Mikkelsen hvor Hamnhågen boligfelt er, hvor ekteparet ikke ønsker å bygge.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

For ekteparet, som nå venter på å få bygge, passer ikke tomtene i dette boligfeltet etter deres ønsker.

– Å bygge et hus er noe du gjør én gang i livet, en investering for livet. Og da må man finne seg et sted som man blir å trives på. Et sted der det er gode solforhold og lite vind. Disse tomtene er plassert i et allerede etablert næringsområde. Når det så i ettertid ble omregulert til boligformål, så lurer jeg på om noen tenkte på at skoleveien til barn vil gå gjennom et anleggsområde med hjullastere og brøytebiler, spør Ingrid Kintel.

Dersom klargjøring av tomtene vil ta flere år er alternativet for ekteparet å etablere seg i nabokommunen Hamarøy.

– Hvis det skal ta enda flere år så må vi vurdere å bygge i nabokommunen, som fremdeles er i nærheten av Drag.

NRK har vært i kontakt med fire par som ønsker å bygge hus på Drag. Alle fire parene har henvendt seg til kommunen for å få bygge og samtlige venter på kommunens behandling og tildeling av tomt.