Må være i forkant av klimaendringer

Klimaendringer utfordrer forvaltningen av reindrifta og derfor er Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift med i forskningsprosjektet SUSTAIN. De skal finne ut om hvordan de kan være i forkant av situasjoner som følger av klimaendringer.

Rein i vidda
Foto: Máijá Holm Balto / NRK

Det er utgangspunktet for at Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift deltar som sluttbruker i forskningsprosjektet SUSTAIN, skriver Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift på sine nettsider.

Dialog mellom forskere og reineiere

Strategier for denne forvaltningen skal gjennom dette forskningsprosjektet utikles mellom forskere og sluttbrukere, som innbefatter forvatningsetater, interesseorganisasjoner, som Norske reindriftssamers Landsforbund (NRL) og næringsutøvere.

Landbruksdirektoratet ved Avdeling reindrift er invitert til å delta som sluttbruker, spesielt da en av SUSTAIN-studiene er å identifisere optimale høstingsstrategier for reindriftsnæringen, i lys av klimatiske endringer, rovdyrutfordringer og begrenset beitegrunnlag.

Prosjektperioden er 2016-2019, og finansieres av Norges forskningsråd.

Fokus på arktis

SUSTAIN er et samarbeid mellom tre av landets fremste forskningsmiljøer innen økologi; Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i Oslo, Centre for Biodiversity Dynamics ved NTNU og Framsenteret/UiT-Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Lederne av prosjektet er Nils Chr. Stenseth (UiO, koordinator), Bernt-Erik Sæther (NTNU) og Rolf A. Ims (UiT).

Prosjektet inkluderer marine, limniske og terrestrisk økosystemer, med særlig fokus på sub-Arktis og Arktis i det norske forvaltningsområdet.