Må samarbeide bedre om å bekjempe

- Oppdrettsselskapene må samarbeider bedre om å bekjempe lakselus uten at laksen selv må lide. Det sier kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, Are Kvistad. Fiskehelserapporten for 2016 viser at hver femte laks døde før den kom til slakteriet. De nye metodene for å bekjempe lakselus er den viktigste grunnen til økt laksedødeligheten ifølge rapporten. - Vi må bli flinkere på å forebygge lakselus, sier Kvistad.