Må levere tilbake museumsgjenstander

Nå krever norsk folkemuseum tilbake tusenvis av gjenstader de har lånt til Karasjok museum - samt en gave.

Avtalen om tilbakeføring av samisk museumsmatriale

Her undertegnes avtalen om tilbakeføring av samisk museumsmatriale, men nå må De Samiske Samlinger levere tilbake gaven de fikk av norsk folkemuseum + museumsmatriale.

Foto: Sara Marja Magga / Sametinget

– Vi krever tilbake alle gjenstandene før 1. Januar, sier konservator Leif Pareli.

Han frykter at verdifulle gjenstander kan bli ødelagt på grunn av dårlig forvaltning av museumsbygget.

Norsk Folkemuseum har i samarbeid med Sametinget tidligere

Leif Pareli

Norsk Folkemuseum, Leif Pareli.

Foto: Privat

gått inn for å tilbakeføre gamle samiske gjenstander tilbake til Sápmi.

Samtidig er fremtiden for De Samiske Samlinger /Sámiid Vuorká-Dávvirat, usikker på grunn av interne uenigheter.

Dette var i sin tid nasjonalt samisk museum, og kanskje det viktigste samiske museet. Nå må Samiske Samlinger / Sámiid Vuorká-Dávvirat i Karasjok sende tilbake alle gjenstander til Norsk Folkemuseum som de har hatt til utlån siden 1984.

Faglige grunner

Norsk folkemuseum har i lengre tid ønsket tilbake museumsmateriale som de har lånt til De Samiske Samlinger/ Sámiid Vuorká-Dávvirat. Dette på grunn av flere faglige grunner.

– Nå er saken enda mer aktuell, i og med at Karasjok museum blir stående uten faglig kompetanse etter nyttår, forteller Leif Pareli.

Pareli har fulgt med i stridighetene som har oppstått rundt det samiske museet i Karasjok, og dette er en av årsakene til at Norsk Folkemuseum ber gjenstandene bli returnert innen 1. januar, forteller konservator Leif Pareli.

– Vi krever at all museumsmateriale som er lånt av oss leveres tilbake før nyttår, sier Pareli.

Gave fra Norsk Folkemuseum

Gaven fra Norsk Folkemuseum må også leveres tilbake.

Foto: Sara Marja Magga

Avtalen om tilbakeføring av samisk museumsmateriale ble undertegnet i Karasjok 19. juni 2012. Litt over ett år senere så avsluttes denne avtalen.

Total uinteressant

Thoralf Henriksen

Styreleder i De Samiske Samlinger, Thoralf Henriksen.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Styreleder i De Samiske Samlinger, Thoralf Henriksen sier at det er er totalt uinteressant å svare på spørsmål angående tilbakelevering av museumsmateriale.

– Hva tenker dere om kravet fra Norsk Folkemuseum?

– Vi kan ikke bare svare på noen påstander om at vi skal levere tilbake mueumsmatriale, fordi vi ikke har fått noen beskjed eller mottatt noe skriftlig krav angående tilbakelevering, sier Henriksen.