Må kjempe mot staten en gang til

Jovsset Ánte Sara (25) fra Kautokeino må nok en gang kjempe for sin rett til å være reindriftsutøver, etter ankeutvalget i Høyesterett har besluttet å tillate at staten kan anke over dommen i Hålogaland lagmannsrett.

Jovsset Ante Sara

LANG KAMP: Må fortsatt kjempe for å beholde antall rein i flokken.

Foto: NRK

Saken handler om at Hålogaland lagmansrett i sin dom 17. mars i år sa at kravet om å redusere reinflokken fra ca. 150 til 75 dyr er i strid med minoritetskravet. Dermed vant Sara også i lagmannsretten.

Sara har tidligere sagt at det ikke er mulig å leve av så få dyr. Han spør også om hvorfor staten gir ham etableringsstøtte, for så i neste øyeblikk komme med slaktekrav som gjør at han mister livsgrunnlaget.

Uvisst når saken kommer opp

Tidspunktet for når tid Høyesterett skal behandle ankesaken er ukjent for 25-åringen. Han legger ikke skjul på hva han synes om statens framtoning, sier han til iFinnmark .

– Det er trist at man må gjennom noe sånt for å drive med det man alltid har gjort. og som alle foreldre og besteforeldre i generasjoner har gjort, avslutter han.

NRK Sápmi har ennå ikke lykkes å få en kommentar fra verken regjeringsadvokaten eller Saras advokat.