Hopp til innhold

Må kjempe mot staten en gang til

Jovsset Ánte Sara (25) fra Kautokeino må nok en gang kjempe for sin rett til å være reindriftsutøver, etter ankeutvalget i Høyesterett har besluttet å tillate at staten kan anke over dommen i Hålogaland lagmannsrett.

Jovsset Ante Sara

LANG KAMP: Må fortsatt kjempe for å beholde antall rein i flokken.

Foto: NRK

Saken handler om at Hålogaland lagmansrett i sin dom 17. mars i år sa at kravet om å redusere reinflokken fra ca. 150 til 75 dyr er i strid med minoritetskravet. Dermed vant Sara også i lagmannsretten.

Sara har tidligere sagt at det ikke er mulig å leve av så få dyr. Han spør også om hvorfor staten gir ham etableringsstøtte, for så i neste øyeblikk komme med slaktekrav som gjør at han mister livsgrunnlaget.

Uvisst når saken kommer opp

Tidspunktet for når tid Høyesterett skal behandle ankesaken er ukjent for 25-åringen. Han legger ikke skjul på hva han synes om statens framtoning, sier han til iFinnmark .

– Det er trist at man må gjennom noe sånt for å drive med det man alltid har gjort. og som alle foreldre og besteforeldre i generasjoner har gjort, avslutter han.

NRK Sápmi har ennå ikke lykkes å få en kommentar fra verken regjeringsadvokaten eller Saras advokat.

Korte nyheter

 • Estlánnda javllá ruossja helikåptar ilmev illastij

  Estlánnda javllá ruossja militærhelikåptar dijstagá ilmev rijkan illastij. Ruossja ambassadørra l gåhtjudallam ássjev tjielggitjit.

  – Estlánnda mielas la alvos ja vájves dahpadus, mij ij la åvvånis dåhkkidahtte, javllá esti ålggorijkadepartemænnta.

  Asperitas: Eit av fleire nye skynamn som WMO no gjer offisielle
  Foto: Ave Maria Mõistlik
 • Lådnakássa fásstaræntov laset

  Ragátmáno vuostasj biejve rájes fásstarænnto oahppolånan laseduvvá, tjállá Lådnakássa præssadiedádusán. – Sivva manen fásstarænnto laseduvvá, la aj tjanádum dilláj ahte márnánrænnto la laseduvvam, javllá kommunikasjåvnnådirekterra Lådnakássan Anette Bjerke.

  Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør Lånekassen
  Foto: Hege Aas/Lånekassen
 • Guokta suohkana Nordlándan ælla desti ROBEK-lisstan

  Sálatvuome ja Nesna suohkana Nordlándan ælla desti ROBEK-lisstan. Dav diedet Suohkan- ja guovllodepartemænnta. Stáhtaháldadiddje Tom Cato Karlsena mielas la buorre dille Noedlándan dan gáktuj. – Valla, miján la vil hájn vihtta ROBEK-suohkan Nordlándan, ja dan diehti mij ep la maŋga rájen, javllá Karlsen. Træna, Fuossko, Lådik, Moskenes ja Hábmer li hájn ROBEK-lisstan tjáledum Nordlándas.