NRK Meny
Normal

Trekker seg hvis budsjettforslaget ikke får flertall

Sametingspresident Egil Olli trekker seg som president hvis det ikke blir flertall for rådets budsjettforslag for 2012.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Olli er nå president i et mindretallsstyre etter at det ble brudd med lista Nordkalottfolket i forrige uke.

Sametingets plenum skal behandle budsjettforslaget om to uker og da avgjøres det om Olli fortsatt er president. Han er ikke sikker på om rådet får flertall for budsjettet og sier han er klar til å gå av som president.

– Politikken ligger i budsjettet

– Det er jo klart at det vil være nødvendig å finne noen som kan støtte vårt forslag. Det er et veldig godt forslag, så jeg får håpe at vi klarer å få støtte det.

– Hva er konsekvensen hvis dere ikke får flertall for budsjettforslaget deres?

– I budsjettet ligger ikke bare pengene, men der ligger også all politikken vi skal føre neste år og alle prioriteringer ligger også der, så det er klart at å styre med budsjett som andre har bestemt ikke lar seg gjøre.

– Det betyr at du da vil trekke deg som president?

– Ja, fordi budsjett er et styringsdokument. Det er der politikken ligger.

  • HØR:

Har ikke hatt samtaler ennå

De som hittil har samarbeidet med Arbeiderpartiet er Árja, Åarjel-Saemiej Gielh, Samer bosatt i Sør-Norge og Nordkalottfolket. Etter at Nordkalottfolket ikke lenger er med i samarbeidet vil også Árja vurdere om de er villige til å styre i mindretall. Visepresident Laila Susanne Vars (Árja) sier at det ikke lenger finnes en samarbeidsavtale å forholde seg til.

– Egil Olli, har dere flertall for deres budsjettforslag nå?

– Det vet jeg ikke, for det har ikke vært samtaler mellom posisjonen og noen grupper i opposisjonen. Men budsjettforslaget vårt er veldig godt, så jeg regner med at det skal være mulig å få flertall for det.

– Er det vanskelig å styre i mindretall?

– Jeg har gjort det to år før, før siste valg, og det lar seg gjøre, selv om det blir mer arbeid for dem som sitter i komiteene og få flertall for saker. Men det kommer jo også an på hvor stort mindretallet er. Hvis vi er 19 stykker, så tror jeg at det vil det gå, men det beste hadde jo vært om vi fikk styrt i flertall.

Flere som må snakke sammen

Mindretallet i Sametinget består i tillegg til Norske Samers Riksforbund (NSR) av Høyre med én representant, Flyttsamelista med to representanter og Fremskrittspartiet har tre representanter.

– Hvem vil du helst ha med i et nytt flertall?

– Vi er mange i posisjon som står bak budsjettforslaget vårt. Det er Árja, Åarjel-Saemiej Gielh og Samer bosatt i Sør-Norge, så vi er flere samarbeidspartnere som må snakke sammen før vi eventuelt bestemmer hvor vi skal prøve å få flertall, sier Olli.

Han sier at det eneste partiet de ikke kan samarbeide med er Frp.