Må betale tvangsmulkt

Etter en rekke pålegg fra Arbeidstilsynet som ikke har blitt fulgt opp, må Karasjok kommune betale 3500 kroner i tvangsmulkt per virkedag.

Kárášjoga gielda - Karasjok kommune

Karasjok kommune må betale tvangsmulkt

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kommunen hadde frist sist fredag å gi Arbeidstilsynet tilbakemelding om at påleggene er etterkommet. Dette er ikke gjort, selv om påleggene kom allerede 3. september i fjor bekrefter konstituert rådmann Lisbeth Faltin overfor Finnmark Dagblad .

Mange krav

Blant annet krever Arbeidstilsynet at arbeidsgiver sørger for at det gjennomføres en systematisk kartlegging av farer og problemer ved brann- og redningsvesenet.

Arbeidstilsynet krever også at røykdykkere gjennomgår helseundersøkelser, og Karasjok kommune er pålagt å sørge for at arbeidstakerne i brannvesenet får medvirke i HMS-arbeidet.

Til slutt savner Arbeidstilsynet en handlingsplan hos brannvesenet i Karasjok og pålegger derfor arbeidsgiver å sørge for at det utarbeides en periodevis plan for bedriftshelsetjenestens aktivitet hos brannvesenet.

– Jobber med dette

Lisbeth Faltin

Konstituert rådmann i Karasjok Lisbeth Faltin

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På hver av punktene krever Arbeidstilsynet tilbakemelding.

Konstituert rådmann Lisbeth Faltin sier til Finnmark Dagblad at Karasjok kommune vil kunne svare Arbeidstilsynet i løpet av noen dager. De jobber nå med å få laget dokumentasjon som skal sendes Arbeidstilsynet.

Faltin innrømmer også til avisa at kommunen har hatt en del utfordringer knyttet til beredskapsavdelingen i det kommunale brannvesenet.