Hopp til innhold

Venter på svar

Sametinget kan ikke gjøre annet enn å vente på om og når næringsministeren vil informere noe om urfolksvederlaget fra mineralvirksomheter, sier president Egil Olli.

Egil Olli
Foto: Åse Pulk / NRK

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget kan ikke sitte og vente på når det passer næringsministeren om å ha et møte om mineralloven, sier NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Håper og venter

Sametingspresident Egil Olli håper fremdeles på at det blir etablert et eget urfolksvederlag i den nye mineralloven. En lov som etter planen skal behandles i Stortinget før sommerferien i år.

Olli har tidligere tolket signalene fra regjeringen slik at urfolksvederlag skulle kreves av mineralvirksomheter i samiske områder. Olli har krevd at Sametinget alene skulle forvalte vederlaget.

Pengekrangel med partiefelle

Fylkesordføreren i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap) godtok ikke dette og forlangte en felles forvaltning mellom fylkestinget og Sametinget.

Krangelen mellom disse to partifellene medførte til at Aps nestleder Helga Pedersen opplyste på Finnmark fylkespartiets årsmøte den 8. mars, at regjeringen ikke ville etablere et urfolksvederlag.

Dette fikk visepresident Marianne Balto til å skrive et brev til statsråd Dag Terje Andersen.

– Jeg ber derfor om en rask tilbakemelding om hvordan statsråden ser for seg de videre konsultasjonene om ny minerallov, skrev Balto i midten av mars.

Passiv

Sametingsrådet har bedt, både i brev og muntlig om en redegjørelse fra Næringsdepartementet om urfolksvederlaget. Hittil har ikke Olli og Sametinget fått noen svar. Ikke noen svar heller om det blir et møte om mineralloven.

– Sametingsrådet er altfor passive i denne saken og må snarest forlange et svar fra departementet, sier Aili Keskitalo. Hun viser til at Stortinget snart skal behandle mineralloven og for Sametinget haster det med å få fremmet sine krav.

Keskitalo har bedt sametingspresident Egil Olli om snarest å innkalle sametingets gruppeledere til møte om urfolksvederlaget, men dette vil ikke Olli gjøre.

– Jeg har ingen ting å fortelle gruppeledere om dette da jeg ikke har fått noe svar fra departementet eller regjeringen, sier Olli og vi kan ikke annet enn å vente på svar på alle våre henvendelser om dette, sier han.

GULDAL: Egil Olli

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB