Venter på svar

Sametinget kan ikke gjøre annet enn å vente på om og når næringsministeren vil informere noe om urfolksvederlaget fra mineralvirksomheter, sier president Egil Olli.

Egil Olli
Foto: Åse Pulk / NRK

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget kan ikke sitte og vente på når det passer næringsministeren om å ha et møte om mineralloven, sier NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Håper og venter

Sametingspresident Egil Olli håper fremdeles på at det blir etablert et eget urfolksvederlag i den nye mineralloven. En lov som etter planen skal behandles i Stortinget før sommerferien i år.

Olli har tidligere tolket signalene fra regjeringen slik at urfolksvederlag skulle kreves av mineralvirksomheter i samiske områder. Olli har krevd at Sametinget alene skulle forvalte vederlaget.

Pengekrangel med partiefelle

Fylkesordføreren i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap) godtok ikke dette og forlangte en felles forvaltning mellom fylkestinget og Sametinget.

Krangelen mellom disse to partifellene medførte til at Aps nestleder Helga Pedersen opplyste på Finnmark fylkespartiets årsmøte den 8. mars, at regjeringen ikke ville etablere et urfolksvederlag.

Dette fikk visepresident Marianne Balto til å skrive et brev til statsråd Dag Terje Andersen.

– Jeg ber derfor om en rask tilbakemelding om hvordan statsråden ser for seg de videre konsultasjonene om ny minerallov, skrev Balto i midten av mars.

Passiv

Sametingsrådet har bedt, både i brev og muntlig om en redegjørelse fra Næringsdepartementet om urfolksvederlaget. Hittil har ikke Olli og Sametinget fått noen svar. Ikke noen svar heller om det blir et møte om mineralloven.

– Sametingsrådet er altfor passive i denne saken og må snarest forlange et svar fra departementet, sier Aili Keskitalo. Hun viser til at Stortinget snart skal behandle mineralloven og for Sametinget haster det med å få fremmet sine krav.

Keskitalo har bedt sametingspresident Egil Olli om snarest å innkalle sametingets gruppeledere til møte om urfolksvederlaget, men dette vil ikke Olli gjøre.

– Jeg har ingen ting å fortelle gruppeledere om dette da jeg ikke har fått noe svar fra departementet eller regjeringen, sier Olli og vi kan ikke annet enn å vente på svar på alle våre henvendelser om dette, sier han.

GULDAL: Egil Olli