Lyn må være årsak til villreindød

Årsaken til at over 330 villrein døde på Hardangervidda kan ikke være noe annet enn lydnedslag. Det sier viltansvarlig ved Norsk veterinærinstitutt, Kjell Handeland. Over området i Telemark gikk det søndag et kraftig tordenvær, og de kraftige tordenskrallene kan ha førttil at villreinflokken samlet seg så tett samen, sier Handeland. han kan ikke si å har hørt om lignende tilfeller tidligere. Han bekrefter at Veterinærinstituttet undersøker villreinen for Chronic Wasting Disease (CWD), men utelukker at noen sykdom er årsak til villreindøden. Det var søndag at Statens Naturoppsyn fant 323 døde villrein i et område på 50–80 meter i diameter.