NRK Meny
Normal

Lydbøker til blinde urfolk

I Canada kan eldre blinde urfolk for første gang nå høre fortellinger og historier på sitt eget språk. Det er laget en lydbok på dogrib språket.

I Nordvestterritoriene i Canada får
blinde, eldre urfolk høre på historier -
- på sitt eget språk. Thlicho har
nemlig laget en lydbok på dogrib.
Kánáda oarjedavve guovllus besset calmmehuvvan eamiálbmot boarrásat fas návddašit ja gullat máidansiid iežaset gillii. Tilcho territoras leat oainnat ráhkadan jietnagirjji dogrib gillii:

Lydbøker er ikke noe nytt fenomen, men akkurat denne boken er spesiell på grunn av språket. Boken er på dogrib som snakkes i Tlicho-området i nordvest Canada.

Grunnen til at nettopp dette språket ble valgt, er fordi det er et urfolksspråk, forteller regionsleder Norma Jarvis i de blindes hjelpeorganisasjon.

– Her i Tlicho området er det mange eldre som lider av arvelige øyesykdommer som kan føre til blindhet, derfor er det viktig med lydbøker på deres eget språk, sier Jarvis.

Eldre urfolk kan ikke lese

Og mange av de eldre kan heller ikke lese. I lydboken kan man blant annet høre gamle historier om lokale helter og det nye testamentet.

Den eldre kvinnen Mary Apple er en av dem som ikke har engelsk som morsmål, og på lik linje med de fleste eldre kan hun ikke andre språk enn dogrib.

– Dette er til stor nytte for meg og flere andre med dårlig syn, sier Apple.

I tillegg til å være til nytte for de blinde og svaksynte, så gjør lydboken sitt til at dogrib språket bevares og styrkes. Språket holder på å forsvinne, og mange unge kan ikke dogrib.

Lydboken er etter hvert å finne i hele Tlicho-området. Hvis alt går fint, vil de lage lydbøker for områdets andre urfolksspråk.