Luossa bissu divrrasiin

– Luosas lea leamašan alla haddi dán jagi, ja prognosat čájehit ahte boahtá doallat ain hatti ovddasguvlui, dadjá beaivválaš jođiheaddji guorahallanfitnodagas Kontali Analyse Kristiansunddas, Anders Marthinussen. – Vaikko vel leat ge hástalusat, de manná ealáhusain goitge bures, dadjá Marthinussen.

Anders Marthinussen
Foto: Roar Halten / NRK