NRK Meny
Normal

Luoikat ja luoikkahit

Luoikat- ja luoikkahit-sániin lea erohus.  Lea sáhka goabbat áššis.

Luiken sutnje girjji

Luoikat-sáni geavahat dalle go leat nubbái luoikamin juoidá, omd. girjji, biilla. 

Ovdamearkacealkagat:1) Luoikkatgo munnje biilla? 2) Mun luiken sutnje lohkangirjji.

Luoikkahin sus girjji

Luoikkahit-sáni geavahat dalle go nuppis luoikkahat juoidá. 

Ovdamearkacealkagat: 3) Mun luoikkahin girjerádjosis mánáidgirjjiid. 4) Dat finai mis luoikkaheamen liššá.