NRK Meny
Normal

Maŋimuš musihkalaš dearvuođat luohtedronnegii

Áibbas dievva Joganjálmmi girku dagai earrodearvuođaid juoigái Inga Juusoi.

Inga Juusos begravelse

Proavás Jan Hanssen dat láidestii hávdádusa mii dáhpáhuvai Joganjálmmi girkus Álttás otne.

Foto: Tor Even Mathisen / NRK

Mari Boine, Roger Ludvigsen og prost Jan Hanssen
Foto: NRK
Steinar Raknes
Foto: NRK
Elin Kåven, Klemet Anders Buljo og Steinar Raknes

Elin Kåven, Klemet Anders Buljo ja Steinar Raknes gudnejahtte Inga Juuso musihkain ja lávlagiin.

Foto: NRK

Joganjálmmi girkus Álttás ledje ollu lieđit, muhto lei musihkka mainna Inga Juuso, guhte lea badjel 40 jagi ovddidan luođi miehtá máilmmi, muittašuvvui.

Artisttat Mari Boine, Steinar Raknes, Patrick Shaw Iversen, Klemet Anders Buljo ja

Ellen Østgård

Romssa fylkkasuohkana kulturhoavda Ellen Østgård doalai muitosártni.

Foto: NRK

Elin Kåven dahke maŋimuš earrodearvvuođaid musihkain ja luđiin Inga Juusoin, gii jámii ovddit lávvardaga.

Ollu giitosat

Patrick Shaw Iversen

Patrick Shaw Iversen ja Roger Ludvigsen maŋimuš musihkalaš earrodearvuođaiguin.

Foto: NRK

Muitosániin deattuheddje Inga Juuso áŋgiruššama luođi ovddidemiin, muhto maiddái man liekkus ja várrugas olmmoš son lei, ja movt son illudii boahtit ealáhahkii. Dalle áiggui bidjat buot iežas áiggi bearrašii ja lagamusaide.

Anders Bals

Sámi stáhtačálli Anders Bali logai kránssa ráđđehusa ovddas.

Foto: NRK

Juuso lei vuosttaš ja áidna fylkkajuoigi. Ovddeš bargoaddit, Romssa fylkkasuohkan ja Beaivváš Sámi Našunálateáhter, giite Juuso su barggu ja rahčamušaid sámi kultuvrra ja luođi ovddas.

Sámedikki bealis ges ráđđelahttu Silje Karine Muotka giittii olles sámi servvodaga ovddas.
Sámi stáhtačálli Anders Bals ges ovddastii ráđđehusa hávdádusas.

Sámi árbevirolaš kulturguoddi

Silje Karine Muotka

Sámediggeráđđi Silje Karine Muotka buvttii giitosiid sámi álbmoga bealis dan barggu ovddas maid Inga Juuso lea čađahan.

Foto: NRK
Inga Juusos båre bæres ut av kirka
Foto: NRK

Inga Juuso jámii borgemánu 23. beaivve, 68 boarisin, maŋŋá guhkes áiggi buozalmasvuođa.

Inga Juuso guhte lei bajásšaddan Guovdageainnus, gearggai buvttadit ollu musihka vuovdimassii, ja barggai ovttas máŋga dovddus artisttaiguin.

Barggu ovddas son oaččui máŋga bálkkašumi, earret eará Spellemannsbálkkašumi Bárut nammasaš joavkkuin.

Inga Juuso lea leamaš ovdagovvan maiddái sámi artisttaide. Mari Boine lea máŋgga oktavuođas muitalan ahte son juoigagođii Juuso geažil.