Barmarkskjøring forbudt for elgjegere

Elgjegere må ta beina fatt. Ny lovforskrift stiller strengere krav til barmarkskjøring.

Elgjeger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Elgjegere kan slutte med å investere i ATV kjøretøy etter endringer i Nasjonal forskrift , som trådte i kraft 29.oktober 2009. Endringene fører til at det blir enda vanskeligere å få tillatelse til barmarkskjøring.

Kirsten Thyrum

Kirsten Thyrum

Foto: Pressebilde

– I utgangspunktet finnes det ingen generell åpning for å kjøre inn i forbindelse med elgjakt, men for å kjøre ut jaktutbyttet, sier seksjonssjef Kirsten Thyrum i direktoratet for naturforvaltning (DN).

DN er et rådgivende organ for miljøverndepartementet, som igjen er den øverste forvaltningsmyndighet hvordan motorferdselloven skal forstås/praktiseres.

Lovforsker reagerer

Øyvind Ravna

Øyvind Ravna

Foto: Privat

– Jeg synes unektelig at dette er en streng tolkning av forskriften til motorferdselloven, og en slik tolkning vil i praksis hindre gjennomføring av elgjakta i deler av de samiske kjerneområdene.

Det sier førsteamanuensis Øyvind Ravna ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Selv om han mener at den nye lovforskriften er streng, så legger han ikke skjul på at man må ha et slikt lovverk.

– Det skal ikke legges skjul på at særlig barmarkskjøringa påfører naturen en god del skader, så generelt sett vil jeg jo si at det her lovverket er berettiget.

– Elgjakt slutter å eksistere uten barmarkskjøring

I Norges største kommune, Kautokeino kommune, er det en umulighet å gjennomføre elgjakt i enkelte jaktområder uten barmarkskjøring. Som et eksempel er noen jaktområdet milevis unna offentlig vei.

Jurymedlem Hans Isak Olsen

Hans Isak Olsen

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Dersom forskriftene til motorferdselloven blir så streng at man ikke kan kjøre ut leirutstyr som brukes til jakt, så vil dette ødelegge enhver form for elgjakt, sier den erfarne elgjegeren Hans Isak Olsen.

Han mener at alle elgjegere, utenom dem som har fått jakttillatelse i et nærliggende jaktfelt, vil slite voldsomt uten barmarkskjøring.

– Det er en umulighet for en elgjeger å pakke utstyr og mat for flere ukers opphold inn i en ryggsekk, sier Olsen.

– Redd for å bruke ILO-konvensjonen

Hans Isak Olsen er også leder for dispensasjonsutvalget i Kautokeino kommune.

Han setter spørsmålstegn om Norges urfolk, samene, i det hele tatt burde behøve å søke om dispensasjon for barmarkskjøring.

– Vi samer har alltid vært redde for å bruke ILO-konvensjon om urfolks rettigheter, fordi man må være lovforsker for å kunne si bestemt hva man har rett til og ikke, sier han.

ILO – Ikke noe detalj regulering

Lovforsker Øyvind Ravna setter søkelys på ILO-konvensjon nr.169 , artikkel 15, fordi myndighetene må ta hensyn til samisk kultur.

– Urfolk har ikke bare rett å bruke, men å styre resurssene, og det vil si det regelverket som skal settes i grunn for å bruke og utnytte resurssene, sier Ravna.

Men selv om han nevner ILO-konvensjonen, så mener han at konvensjonen er altfor generell når det gjelder dispensasjon.

Trenger samer å søke om dispensasjon for barmarkskjøring?

– ILO-konvensjon gir ikke noe detalj regulering, sier Ravna.