NRK Meny
Normal

Frykter for at nasjonal laksefjord kan bli en søppelfylling

– Det er uakseptabelt at kommunalminister Jan Tore Sanner overkjører miljøfaglige råd og tillater sjødeponi i Repparfjorden.

Lars Haltbrekken

Lederen i Norges Naturverforbund Lars Haltbrekken tror det kan bli mye støy etter at regjeringa har gitt klarsignal for gruvevirksomhet i Kvalsund. NB! Bildet er tatt et annet sted.

Foto: Ola Helness

Det sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Nå mobiliserer de til demonstrasjoner.

Det var i går at statsråden ga grønt lys for Nussir gruveplaner i Kvalsund kommune.

- Dette vil få store konsekvenser for fisken i fjorden, spesielt villaksen, mener Haltbrekken.

Også Torulf Olsen, leder i Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, reagerer sterkt på vedtaket.

– Jeg tviler på at vi er ferdig med saka. Domstoler kan være neste skritt, svarer Olsen.

Torulf Olsen

Vedtaket fra kommunalministeren overrasker ikke lederen i Bivdi, Torulf Olsen. - Men jeg er sterkt skuffet. Dette vil ha store negative konsekvenser for miljø, fiske og reindrifta, svarer Olsen.

Foto: Privat bilde

Han frykter for at det sjøsamsike fisket i Repparfjorden og Repparfjordelva blir rasert dersom vedtaket blir gjennomført.

Gode mineralforekomster

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling.

–Departementet legger til grunn at gruveselskapet i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for en videreføring av reindriften i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes, forklarer kommunal- og moderniseringsminister Jan Jan Tore Sanner.

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012. Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen.

Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden. Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.

Norges største

Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi de mener gruvevirksomheten kommer i konflikt med reindriften i området.

Ved oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalte Fylkesmannen i Finnmark at innsigelsene ikke ble tatt til følge.

– Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid og vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier Sanner.

150 nye arbeidsplasser

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen. Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere. Departementet mener at mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset.

Miljødirektoratet skal behandle søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Direktoratet skal i denne forbindelse vurdere de forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden.