NRK Meny
Normal

Her er det avdekket lovbrudd

Elevene ved Karasjok skole risikerer å få lite utbytte av opplæringen.

Karasjok skole
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Finnmark framkommer det at Karasjok kommune bryter flere av bestemmelsene i opplæringsloven.

Fylkesmannen har sett om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er innenfor loven. I rapporten vises det til hvorfor det er viktig at loven følges:

– Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter, eller får lite utbytte av opplæringen.

Her er kritikken

Lovbruddene skjer i forbindelse med skolens kjernevirksomhet; arbeidet med elevenes utbytte av opplæringen. Her er noen av fylkesmannens påpekninger:

  • Karasjok skole har ikke et system som sikrer at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemålene i fagene. Årsaken er at skolen mangler en del lokale læreplaner, men at rektor ikke har tid til å følge opp om opplæringen lærerne gir, er knyttet opp mot kompetansemålene. Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av dette at rektor ikke sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget.
  • På bakgrunn av manglede lokale læreplaner og manglede oppfølgingsrutiner, har Karasjok skole ikke et godt nok system for å sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet.
  • Karasjok skole har ikke et godt nok system for å ivareta retten til å få halvårsvurdering.
  • Karasjok skole har ikke en implementert rutine som sikrer at lærerne systematisk vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
  • Karasjok skole sikrer ikke at tiltakene innenfor den tilpassede opplæringen gjennomføres.

Skolen tar grep

Rektor Arnulf Soleng sier at skolen nå er igang med å rette opp de mangler som er blitt påpekt under tilsynet.

– Vi må få på plass de rutinene som mangler, og det jobber vi med nå, sier Soleng. Han forteller at de allerede har fått på plass et system som sikrer at elevene får halvårsvurderinger.

Skolen har fått frist til 20.august å rette opp resten av manglene i tilsynet.