Hopp til innhold

Lot hundene pisse, må betale 2000 kr til kommunen

Reineier nekter å betale gebyret; mener hundene hans var i arbeid. Karasjok kommune står hardt mot hardt og vil ha pengene.

Båndtvang

Illstrasjonfoto: Båndtvang

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

– Vi mener mannen må betale. Nå er vi i ferd med å skrive et brev til vedkommende. Dersom han ikke betaler, går saken til purring og så eventuelt til inkasso, sier organisasjonssjef Hilda Vuolab i Karasjok kommune til nrk.no/sami.

NRK Sámi Radio har i lengere tid forsøkt å få reineieren fra Karasjok i tale, men har ikke lykkes.

– Hundene var i arbeid

I et brev til Karasjok kommune skriver reineieren at han skulle starte til fjells da hundene hans stakk av. Dette skjedde i slutten av juni i år.

– Jeg var selv ute og bandt fast utstyret og lot dem pisse imens, men oppdaget ikke at de ble borte. Jeg kjørte straks for å lete etter dem, skriver han.

Hundene ble tatt hånd om av politiet i Karasjok, og levert til eieren samme dag. Kommunen har vedtatt å gebyrlegge hundeiere hvor politiet tar hånd om hundene. Reineieren har fått krav på 2.000 kr for de to hundene.

– Jeg anser dette for gjeterhunder i arbeid, og skal derfor ikke betale, skriver mannen og mener det ikke er grunnlag for kravet.

Skadet hester

Ifølge både politiet uttalte reineieren at hundene var sluppet ut for lufting ved 10-tiden. Politiet fikk melding like før klokken 17 om at hundene jaget to hester i en innhengning. Den ene av hestene hadde fått skader i bakbeina etter bitt.

Organisasjonssjef Hilda Vuolab viser til kommunens politivedtekter hvor det heter at det enten er båndtvang eller påbud med bruk av "čulku" på gjeterhunder.

"Čulku" er et trekubbe som knyttes fast i hundens halsbånd slik at hunden ikke klarer å komme seg langt avgårde.

Høyesterett: – Kan ikke streife

Så tidlig som i 1937 fastslo også Høyesterett at hunder i reindriften ikke kan streife fritt.

"Og det er rimelig nok. Fordi om en hund pleier å brukes til å gjete ren, er der ingen grunn til at den mer end andre hunder skal ha lov til å streife om efter behag i sin fritid.", kommenterer Per Augdahl i boka Rettskilder fra 1973.

Korte nyheter

 • Lars Monsen får kjøre hundespann i Femundsmarka

  Femund Lodge søkte tidligere i år om dispensasjon for å kjøre organiserte turer med hundespann i Femundslia landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark fra 1. februar til 31 mars. 2022. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i en enstemning på grunn av hensyn til reindrifta i området.

  – Styret mente at ved å tillate mer ferdsel i marka enn hva som er tilfelle i dag, øker man også markedsføringen av området og ettervirkningene vil bli enda mer trafikk. Det vises også til formålsbestemmelsen hvor det heter at området skal kunne nyttes til reindrift, står det i sakspapirene til Miljødirektoratet.

  Lars Monsen klaget på vedtaket. Saken ble sendt fra nasjonalparkstyret til miljødirektoratet for en avgjørelse.

  Miljødirektoratet har nå behandlet søknaden. Monsen får støtte i saken, fordi hundespann kjøringen ligger utenfor reindriftens verneområde. Skriver avisen Arbeidets Rett

  Datoen S04 Lars Monsen
 • Lulesamisk barnehage Viejaga As får tilskudd på 590 000 kroner

  Sametingsrådet bevilget 500 000 kr til den nye lulesamiske barnehagen Viejaga As. Pengene skal brues til å lage ny mulighet for lulesamiske barn til å lære lulesamisk i barnehagen

  I juni mistet 16 lulesamiske barn tilgang samiskspråklig barnehage, da den eneste lulesamiske barnehagen gikk konkurs

  – Det er stort behov for å gjenåpne det lulesamiske barnehagetilbudet. Det er avgjørende for språkets overlevelse i området at barna får tilbud på sitt eget språk, og at de har et barnehagetilbud som er forankret i samisk kultur, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Viejaga As har i september fått godkjenning av Hamarøy kommune til åpne ny barnehage på Drag

  Viejaga As får i tillegg 90 0000 kr. Dette er en ordning som er gjort med alle samiske barnehager for organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur, dette tildeles årlig.

  Lulesamisk senter - Julevsáme guovdásj Árran på Drag i Tysfjorden, Hamarøy
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Nammadan guokte ođđa komissára

  Ánne-Sire Länsman ja Heikki Paltto leaba Suoma stáhtaráđis nammaduvvon Suoma duohtavuođa- ja soabadankommišuvdnii. Soai leaba válljejuvvon guokte komissára sadjái, geat luobaiga kommišuvnna barggus. Kommišuvdnii ohcet maiddái váldočálli ja plánejeddjiid.

  Plánaid mielde álgá kommišuvdna nuortalaččain gulaskuddat jođáneamos lági mielde. Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna bargu galgá leat gárvánan dán jagi loahpas.

  Nu dieđiha Yle Sápmi.