Løfter det sørsamiske med kunsten

Med kunsten vil Sissel Mutale Bergh synliggjøre sørsamene, derfor har hun nå skulpturen «Rotvelt» på utstilling i kunsthallen i Trondheim.

Kunstner og skribent Sissel Mutale Bergh

Kunstner og skribent Sissel Mutale Bergh har jobbet som kunstner i 17 år. Hun har kunst på utstilling i Trondheim Kunsthall fram til 3.september. Samtidig jobber hun med et prosjektet hvor hun gransker det sørsamiske. Dette skal det bli bok av.

Foto: Aina Regine Norset

Senere i august blir det også seminar hvor temaet er sørsamisk språk og dialekter i Trøndelag.

Bergh forteller at hun har funnet ut at hun har samisk slektsbakgrunn. Derfor har hun jobbet med det samiske de siste ti årenene.

Hun leter fram samiske stedsnavn, og trønderske dialektord som er av samisk opprinnelse.

Arrangerer samtaleseminar om språk og dialekter

Den 26 .august skal det så arrangeres et seminar hvor språk- og dialektforskere fra NTNU, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet og UiT- NAU, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Kunstner Sissel Mutale Bergh forteller at på dette samtaleseminaret skal språkforskerne snakke om det sørsamiske språket og trønderdialekten. Spørsmålet er om det i trønderdialekten finnes ord som egentlig kommer fra det sørsamiske språket.

Sissel Mutale Berghs verk på utstillingen i kunsthallen er på en måte et forstadie på et bokprosjekt som hun har holdt på med en stund allerede. Dette bokprosjektet er hun ikke helt alene om, for til dette har hun hjelp av historiker Håkon Hermanstrand.

Hun har jobbet som kunstner i 17 år, hun er utdannet fra kunsthøsskolen i Oslo og University of Technology - Fine Art Department, Durban.