NRK Meny
Normal

Lofoahta dáiddá Várjjatriemuin

Čáhcesullo dáiddasearvi bovdii dán jagi Davvi Norgga dáiddára, lofoahtalačča Yngve Henriksena Várjjatriemuide čájehit govvadáidagis. Dáiddár devddii Seasttinbáŋkku ovddeš dálu govvačájáhusainnis.

Hendriksena dáidda

Yngve Hendriksena dáidda

Foto: Anne Olli / NRK

Gula jearahallama

Čáhcesullo dáiddasearvvi jođiheaddji Randi Sjølie

Čáhcesullo dáiddasearvvi jođiheaddji Randi Sjølie

Foto: Anne Olli / NRK

Čáhcesullo dáiddasearvvi jođiheaddji Randi Sjølie muitala iežaset dán vuoro bovden Yngve Henriksena Várjjatriemuide. Erenoamážit danne go son mále govaid mat muittuhit Davvi Norgga. Su govain vuhto maid Várjjatvuona sevdnjesáigge alit ivdni, lohká Sjølie.

Hendriksena dáidda

Hendriksena dáidda

Foto: Anne O lli / NRK
Henriksena dáidda

Henriksena dáidda

Foto: Anne Olli / NRK