NRK Meny
Normal

Lobbyvirksomhet ga resultater

– Merbevilgninga fra Sametinget gjør at vi fortsatt kan ha hodet over vannet. Men bare så vidt, sier leder i Sjøsamisk kompetansesenter, Sigvald Persen.

Svanhild Andersen og Sigvald Persen

Styreleder Svanhild Andersen og senterleder Sigvald Persen har denne uka hatt lobbyvirksomhet på Sametinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lederen på Sjøsamisk kompetansesenter har registrert budjettforliket mellom Ap og NSR for neste år. Her kommer det frem at Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord i Porsanger kommune, vil få 760.000 kroner fra Sametinget neste år. Dette er en økning på 165.000 kroner.

– Vi er selvsagt fornøyd med merbevilgninga. Men det egentlige behovet er i overkant av én million kroner, svarer Sigvald Persen.

Han har sammen med styre- og prosjektleder Svanhild Andersen denne uka vært på lobbyvirksomhet på Sametinget.

– Dette var nyttig, forteller Persen.

Ingen støtte fra kommunen

Kommunen har for flere år siden kuttet den økonomiske støtten til Sjøsamisk kompetansesenter.

– Uten merbevilgning fra Sametinget ville det derfor ha vært vanskelig for oss å overleve i særlig lang tid, sier Persen.

Nå håper han på støtte også fra kommunen.

– Vi har allerede fått positive signaler fra den nye politiske ledelsen, forteller Persen.

De siste årene har senteret måttet leve mest på prosjektpenger fra ulike instanser.

– Tradisjonell kunnskap er viktig

Styreleder Svanhild Andersen mener at Sjøsamisk kompetansesenter har en viktig rolle i å synliggjøre temaer som er av særlig interesse i sjøsamiske lokalsamfunn.

– Fiske og annen bruk av fjorden er selvsagt viktig, og tradisjonell kunnskap om dette er et av senterets hovedtema. Et økende press mot fjordene er en sterk påminning om at slik kunnskap må dokumenteres og synliggjøres så snart som mulig, og kompetansesenteret sitt formidlingsverktøy Meron.no kan videreutvikles til å få en sentral rolle for det formål, sier Andersen.

– Viktig med driftsstøtte

Hun er fornøyd med at også budsjettkameratene Ap og NSR mener at senteret gjør en bra jobb.

– En økning i driftsstøtten slik vi nå har fått er viktig, og oppleves også som en anerkjennelse av senterets arbeid, sier Andersen.

Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner, digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder er noen av de største prosjektene som senteret jobber med nå.