Liturgi for velsignelse av hus og hjem vedtatt

På Kirkemøtets siste dag ble liturgi for velsignelse hus og hjem vedtatt. Mot kun én stemme ble det bestemt at kirken skal tilby velsignelse av nye hjem, samt forbønn der mennesker opplever uro i hjemmet.

Gudstjeneste i Karasjok kirke
Foto: Piera Balto / NRK

Det melder kirken.no.

Den nye liturgien er utformet slik at den kan brukes når noen ønsker at presten eller en annen skal komme og be for og velsigne det nye hjemmet deres. Liturgien kan også brukes når folk ber om kirkens hjelp, fordi de opplever uro og utrygghet i huset, eller opplever hendelser som det er vanskelig å forklare.

Når Kirkemøtet nå har gjort endelig vedtak i saken, er det slutten på en flere år lang føljetong som startet i landets nordligste bispedømme. I nord er det lang tradisjon for velsignelse av hjemmet. Liturgien som vedtas i dag eller i morgen, tar utgangspunkt i en nordsamisk liturgi fra 2007, og den har allerede vært i bruk i Den norske kirke i mange deler av landet.

Diskusjoner

På Kirkemøtet var det særlig diskusjoner om hvorvidt velsignelsen skulle utformes som en liturgi eller en veiledning, men delegatene samlet seg altså om å gi velsignelsen status som liturgi. Dette gjør at velsignelsen er utformet som et ritual, og har en annen status enn om det er «kun» en veiledning.

Enkelte delegater ga uttrykk for at liturgien virker begrensende, men Gunnar Gjevre fra Hamar bispedømmeråd talte flertallets stemme.

– Bra

– Jeg synes det er bra at kirken kan tilby folk et trygt alternativ med denne liturgien. Slik liturgien er utformet nå, er den både trygghetsfremmende og fleksibel nok. Jeg hadde ikke noen formening om denne saken før jeg kom hit til Kirkemøtet, men synes dette ser fint ut, sier Gjevre.

Liturgien er fleksibel utformet med en rekke bibelvers og bønner. Endelig versjon av liturgien på bokmål og nynorsk vil trolig være klar til bruk i løpet av sommeren.