Hopp til innhold

– Helt useriøst reinkjøtt-selskap

De fikk millioner i støtte. Resultatet ble gigant-underskudd og kasert reinkjøtt. Nå har de samme aktørene startet nytt selskap. – Disse aktørene er ikke seriøse, sier reineier.

VIDEO: Ođđa fitnodat Dav

Nils Arvid Guttorm

Reineier Nils Arvid Guttorm inspiserer reingjerder på Nordkynhalvøya.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Selskapet Dav AS ble etablert i august i fjor høst.

Formålet med det nye selskapet er omtrent identisk med Boalvvir BAs formål, opplyser Aslak J. Eira. I går avdekket NRK Sámi Radio at Boalvvir BA kan gå konkurs dersom staten ikke ettergir to lån på tilsammen fem millioner kr.

– Vi skal kjøpe reinkjøtt og selge det videre for reineierne for en best mulig pris, forteller Eira som i dag er daglig leder i Dav AS.

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira, daglig leder i Dav AS.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- Ikke seriøse

En del reineiere er imidlertid skeptiske til Eiras nye selskap. Nils Arvid Guttorm i Tana er en av de største reineierne i Øst-Finnmark.

– Jeg vil ikke gå inn der. Etter mitt syn er ikke dette en seriøs bedrift. De samme personene som drev Boalvvir, står jo bak det nye selskapet. Jeg skal ikke selge en eneste rein til Dav AS, sier Guttorm til NRK Sámi Radio.

Guttorm var ikke andelshaver i Boalvvir BA.

Kan gå konkurs

Aslak J. Eira var også daglig leder i Boalvvir BA i perioden fra juli til november 2007. Som daværende leder av Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) var han en av initiativtakerne til Boalvvir.

– Med gjelda Boalvvir har, er det umulig å fortsette virksomheten i dette selskapet. Likevel mener vi at virksomheten selskapet fikk i gang, er viktig å opprettholde og videreutvikle. Derfor etablerte vi det nye selskapet, forteller Eira.

Forskjellen mellom Boalvvir BA og Dav AS er at sistnevnte er et aksjeselskap.

I løpet av en tre års periode fikk Boalvvir BA nærmere 10 millioner kr i lån og tilskudd fra det offentlige.

Eira tror ikke millionunderskuddet og at hele andelskapitalen er tapt i Boalvvir BA, skremmer reindriftssamene å kjøpe aksjer i det nye selskapet. Største aksjonær i Dav AS er Verdde AS, opplyser Eira.

Dårlig hygiene

Hele partiet ble destruert etter pålegg fra Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

– Dav AS skal kjøpe reinskrotter, mens Verdde AS skal skjære og pakke kjøttet. Selskapet skal også distribuere varene til utsalgene.

Boalvvir BA led et stort økonomisk tap vinteren 2007 da selskapet kjøpte et parti med reinskrotter som måtte kaseres og destrueres.

- Vi skulle aldri ha kjøpt slike rein, sa Aslak J. Eira i etterkant.

– Liten tillit

Mikkel Isak Sara i distriktet Fiettar i Vest-Finnmark er en av reineierne som var andelshavere i Boalvvir BA. Han er skeptisk til det nye selskapet.

Mikkel Isak Sara

Mikkel Isak Sara.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg vil ikke gå inn som aksjonær der. Vi er redd for at heller ikke dette selskapet vil fungere, sier Sara til NRK Sámi Radio.

Nils Arvid Guttorm mener etableringen av det nye selskapet kun er et navnebytte.

– De håper vel på å få enda mer tilskudd, og samtidig kvitte seg med gjelda de har opparbeidet seg, sier Guttorm.

Daglig leder Aslak J. Eira i Dav AS avviser at det nye selskapet har overtatt gjelda til Boalvvir BA.

Kjøpt eiendeler

Dav AS har kjøpt rettighetene til merkevaret Davás av Boalvvir BA. I tillegg har det nye selskapet kjøpt Boalvvirs aksjer i et selskap Boalvvir gikk inn i 2006 - Boazu AS i Varangerbotn.

Formelt er det ingen selskapsmessig forbindelse mellom Boalvvir BA og Dav AS. Det første styret i det nye selskapet var derimot identisk med Boalvvir BAs styre. Blant annet fortsatte Robert Hermansen som styreleder i det nye selskapet.

I slutten av august i år overtok Hermansens kone - Anne Cathrine Rørholt - ledervervet i Dav AS.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM