NRK Meny
Normal

Liten økning til samene

351 millioner kroner til Sametinget. 798 millioner kroner totalt til samiske formål i 2010.

Sametinget og penger
Foto: Grafikk: NRK Sami Radio

Dette foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett.

I år var bevilgningene til samiske formål 782 mllioner kr, og til Sametinget var 334 millioner.

I kroner er økningen til Sametinget 17 millioner kr.

Regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett klokken 10 i dag.

Se NRK Nett-TV om statsbudsjettet

Øker mindre

Ifølge beregninger Sametingets administrasjon har gjort, viser at bevilgningene til samiske formål øker med 5,7 prosent.

– Sett i forhold til prisveksten siste år på cirka 1,2 prosent gir dette en realvekst til samiske formål på 4,5 prosent, melder Sametinget.

Statsbudsjettet er på totalt 907 milliarder kroner. Totalt sett øker statsbudsjettet med 7 prosent i forhold til statsbudsjettet i 2009.

LES OGSÅ: Underskuddet større enn forventet

Her er de foreslåtte bevilgningene til samiske formål fra de ulike departementene. Beløp i 1000-kr.

Bevilgningene til samiske formål

Departement

2009

2010

Avvik i kr

Avvik %

Utenriksdep.

5 000

6 450

1 450

29

Kunnskapsdep.

252 411

267 616

15 205

6

Justisdep.

1 700

1 750

50

2,9

Kultur- og kirkedep.

94 220

97 920

3 700

3,9

Kommunal- og reg.

2 100

2 100

0

0

Arbeids- og inkl.

220 348

238 515

18 167

8,2

Helse- og omsorg.

13 600

14 000

400

2,9

Landbruks- og mat.

157 795

160 983

3 188

2,0

Fornyings- og adm.

0

0

0

0

Miljøverndep.

3 000

4 000

1 000

33,3

Samlet bevilgning

750 174

793 334

43 160

5,8

Samefolkets fond

4 700

4 650

- 50

- 1,1

Sum samiske formål

754 874

797 984

43 100

5,7

Fungerende sameminister Bjarne Håkon Hanssen legger fram budsjettet klokken 10.30 i Karasjok.

Det blir foreslått fem millioner kroner til oppfølging av Handlingsplan for samisk språk.

– Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til samiske kulturformål under Sametinget med 3,4 millioner kroner til 65,4 millioner kroner i 2010. Med dette vil bevilgningene til kulturformål under Sametinget ha økt med over 33 millioner kroner siden 2005, melder regjeringen.

I tillegg foreslås det et tilskudd på 22,3 millioner kroner til samiske aviser, 2 millioner kroner til Internasjonalt Samisk filmsenter og 1,5 millioner kroner til Riddu Riđđu-festivalen.

Videre foreslås en bevilgning på 7,3 millioner kroner til byggeprosjektet ved Ája Samisk senter, og en økning på 3,3 millioner kroner til Samisk arkiv.

De samiske avisene får et samlet tilskudd på 22,3 millioner kroner. Siden 2005 er støtten til samiske aviser økt mer 9,3 millioner kroner.