Mangelfull informasjon på samisk

På nettsidene til Fylkesmannen i Finnmark finnes ikke noe informasjon på samisk.

Tor Stafsnes

Tor Stafsnes.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Assisterende fylkesmann Tor Stafsnes hevder at dette er ikke noe brudd på samelovens språkregler.

– Situasjonen kan forklares med vi ikke har økonomiske ressurser til å styrke informasjonen på samisk og at det finnes heller ikke lenger noe press i fra brukernes side, sier Stafsnes.

HØR: BRUK AV SAMISK SPRÅK MANGELFULL HOS FYLKESMANNEN I FINNMARK

– Med på å svekke det samiske språket

Stafsnes innrømmer at de burde ha informasjon på samisk, men mangelen på ressurser og kompetanse har medført til at de ikke går lenger enn minimumskravet som språkloven setter.

Han er langt på vei enig i at de er med på å svekke det samiske språkets status, siden de ikke har noe på samisk på deres nettsider.

– Fylkesmannen i Finnmark skal ikke være spydspissen for fremming av språket, men samtidig burde vi nok vært mer aktiv med å fremme det samiske språket enn det vi er i dag, sier Stafsnes.

Mer informasjon på engelsk

På onsdag lå det mer informasjon på engelsk på Fylkesmannens sider enn på samisk.