Hopp til innhold

Likestillingsprofessor besøker Karasjok

Berit Ås har fylt 80 år og er på norgesturné. Karasjok er det eneste stedet nord for Nesna professoren besøker.

Berit Ås
Foto: Pressebilde

Det er den samiske kvinneorganisasjonen, Sámi NissonForum, veldig glad for.

Kvinneorganisasjonen har invitert alle samiske institusjoner til å delta på et likestillingsseminar som de arrangerer i forbindelse med professorens besøk.

– Vi ønsker å belyse utviklingen i samisk kvinne- og likestillingspolitikk, i lys av kvinnesaksarbeid i andre samfunn og ved å dra linjer fra kvinnelistas etablering i Karasjok i 1989, sier leder Gudrun Lindi.

Hun håper på å få frem synspunkter innen samisk likestillingsarbeid med samiske politikere i paneldebatt med Ås.

På turné

10. april i fjor fylte professor Ås 80 år. Fram til 10. april i år er hun på en norgesturné med foredrag og feiringer.

Ås er SV-politiker, og da partiet ble dannet i 1975, ble hun den første lederen - en posisjon hun holdt frem til 1976.

Hun er professor i sosialpsykologi, og hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utvikling av hersketeknikkene.

Inspirert Karasjok før

Det er ikke første gang Ås besøker Karasjok. For 20 år siden var hun og motiverte kvinnene i Karasjok til å starte Samisk Kvinneliste. Lista ble etablert, men er senere nedlagt.

– Vi ble inspirert til politisk engasjement, og samlet oss 6. februar i 1993 og etablerte organisasjonen Samisk KvinneForum, sier Lindi.

Nå håper hun at likestillingsprofessorens besøk skal bidra til en samfunnsdebatt med større fokus på forhold som gjelder kjønn og likestillingsarbeid i det samiske samfunnet.

– Detter er veldig viktig nå siden det er sametingsvalg i år, sier Lindi.

Korte nyheter

 • Dálkkádatministara vilbealli akšunerii ráđđehusa dálkkádatpolitihka vuostá

  Les på norsk.

  Dálkkádataktivisttat Folk mot fossilmakta-joavkkus akšunerejedje Oslo girdišiljus gaskavahko.

  Okta sis lea Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksena vilbealli. Nu čállá VG.

  Preassadieđáhusas celkojuvvo ahte sii háliidit muosehuhttit Gardermoenis girdijohtolaga, ja ahte ráđđehus vuolláičállá šiehtadusa bissehan dihte olju-, gássa- ja koallaroggama ja ávkkástallama ovdal 2030.

  – Sii galget leat nagodan sisa beassat, muhto eai leat guovllus mii lea anus, dieđiha Avinor NRK:ii.

  Avinor dieđuid mielde geavahedje akšunisttat šliipenrusttega botket áiddi. Politiijat bohte báikái jođánit, ja diibmu 06.15 ledje akšunisttat dolvojuvvon eret guovllus.

  Politiijat čállet NRK:i ahte akšunisttat ieža riŋgejedje gaskavahkku iđđes ja dieđihedje ahte sis lea miellačájáhus Oslo girdišiljus.

  – Mii oaččuimet johtilit oktavuođa ja gohčuimet sin guođđit ja dan čuvvo, dadjá operatiivvalaš jođiheaddji Gisle Sveen.

  Vebjørn Bjelland Berg og Anders Kristiansen fra aktivistgruppa Folk mot fossilmakta demonstrerte på Gardermoen onsdag morgen. De sitter på bakken med et banner som viser teksten folk mot fossilmakt på en rullebane som ikke er i bruk
  Foto: Folk mot fossilmakta
 • Luossa rahčá báhkkasis

  Les på norsk.

  – Buorre geassedálki ii leat buohkaide buorre - luossa rahčá lieggasis, čállá Getnjejohka/Kongsfjordelva Facebookčállosis.

  Jogas lea dál liegga čáhcetemperatuvra ja Bearralvági bivdiidsearvi čállá ahte searvvis čuvvot temperatuvrra jogas.

  Čállosis muittuhit maid ferte smiehttat go áigu «catch and release» oaggut. Sii leat oaidnán ahte dát guolástanvuohki lea lassánan bivdoeari gáržžideami dihte.

  Searvvi jođiheaddji Geir Kristiansen lohká ahte eai leat vuos bissehan «catch and release» bivdima.

  – Mii leat dáhtton Pasvik Kraft luoitit čázi Geatnjajávrris čázádahkii vuoi galbmo veahá. Dan sii áigot dahkat dál gitta bearjadahkii. Mii fertet dárkkistit ahte ii šatta badjel 20 gráda oainnat dalle bissehat catch and release, muitala Kristiansen.

  Både ved Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg brukes kunstig intelligens for å bekjempe pukkellaksen. Leder Geir Kristiansen i BJFF sier den unike løsningen letter arbeidet for de frivillige.
  Foto: Huawei Norge
 • Bekymret for bestanden av brunbjørn

  Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn i Norge.

  De mener det skytes for mye bjørn i Norge, og krever at Klima- og miljødepartementet reagerer.

  For et drøyt år siden ble det skutt en ung brunbjørn i Rollag, etter at den hadde tatt livet av flere sau.

  Naturvernforbundet mener blant annet at terskelen for skadefelling må høynes betydelig og at lisensjakta må avlyses.