Like giftig som isbjørn

Denne velkjente fiskefangeren har urovekkende høye verdier av miljøgifter.

Oter på Trones, Verdal

Forskere har funnet skadelig høye verdier av miljøgifter i den skandinaviske oteren.

Foto: Bjørn E. Søderstrøm

– Det vi finner er den samme konsentrasjonen som brukes i laboratorieforsøk, og som der gir akutte skader, forteller forsker Urs Berger ved Stockholm universitet til forskning.no.

Tidligere har så høye verdier kun vært å finne på isbjørn.

Grunn til uro

Den nye undersøkelsen har påvist høye verdier av miljøgifter hos oter fra Sverige og Norge. Spesielt er det en kjemisk forbindelse som kalles PFOS det er høye konsentrasjoner av i dyret i mårfamilien.

Berger er en av forskerne bak studien. Han mener funnene gir grunn til uro.

PFOS er nå forbudt, men har vært brukt i flekkfjernere, tekstiler, brannslukkingsskum, og i industrien. Stoffet er vanskelig å bryte ned, og blir derfor værende i naturen svært lenge.

Forbudt – likevel stiger verdiene

Til tross for at stoffet er nærmest helt forbudt, så går ikke forekomsten av miljøgiften ned hos oteren i Skandinavia, i takt med at den kjemiske industrien har trappet ned produksjonen.

Forskerne har brukt nedfrosne vevsprøver fra 1972 til 2011 i studien. Ingen nedgang er målt, tvert i mot går utviklingen andre veien.

Mange miljøgifter lagres ofte i fett. PFOS og andre beslektede miljøgifter bindes ikke til fett, men til protein, og finnes derfor særlig i blodet og i leveren.