Lihkohisvuohta Gihcádagas

Duorastaga ovdalaš beal guovtti, dieđihii Finnmárkku politiijaguovlu ahte lea geavvan johtolatlihkohisvuohta, nu čállá iFinnmark.
-Muhtin Italialaš MC-vuoddji lea vuoddján bohcco njeaiga, dieđiha politiijaguovlu Twitterii. Lihkohisvuohta galgá leat geavvan Gihcádagas Davvenjárggas. MC-vuoddji lea dál dolvojuvvon Hámmárfeastta buohccivissui Sea King helikopterin. Politiijat dieđihit ahte lea roasmmohuvvon, muhto ii leat bahát roasmmohuvvon.