NRK Meny
Normal

En mer fleksibel grensepassering

Å krysse grensen mellom Russland og Norge skal bli lettere enn det er i dag, ønsker regjeringen.

Russergrensa
Foto: NRK

Hør: Tore Gundersen om norsk-russisk grensepassering  

Det er utnevnt et eget utvalg som skal vurdere hvordan grensepasseringen kan bli mer fleksibelt enn det er i dag.

Gahr Støre til Kirkenes

Onsdag kommer utenriksminister Jonas Gahr Støre til Kirkenes. Han møter andre representanter fra Finnmark fylkeskommune og Kirkenes kommune hvor de skal drøfte enklere måter å passere den norsk-russiske grensa på.

Finnmark fylkeskommunes representant i utvalget som skal jobbe med denne saker er utviklingssjef Tore Gundersen, og han mener at grensepasseringa tar altfor lang tid og at visum er for dyrt.

- Mange føler nok at det å reise mellom Russland og Norge er litt for tungrodd i dag, sier Gundersen.

Enklere passering via Finland?

Omtrent 107.000 mennesker krysset grensen ved Storskog i fjor, noe som er litt mindre enn året før. Samtidig har grensepasseringene mellom Russland og Finland økt.

- Det kan tyde på at noen ser på det som enklere å passere grensen fra finsk side, enn det er fra norsk side, tror Gundersen.

Samarbeid viktig

Gundersen sier at det per i dag er for tidlig å si hvilke tiltak som kunne gitt en mer fleksibel grensepassering, men samarbeid mellom tolletatene blir viktig.

- Etter min mening dreier det seg om at vi må få til et bedre samarbeid mellom tolletatene på norsk og russisk side, mellom polititet på norsk og russisk side som begge er stasjonert på Storskog. Slik kan man kanskje slippe å gjøre det samme på en norsk kontrollpost som man gjorde på den russiske, sier Gundersen.

Billigere visum

Gundersen mener at en ting som hadde gjort grensepasseringa lettere, er billigere visum og at man kan beholde visumet for en lengre periode, i for eksempel 5 år.

- Slik at man slipper å kvie seg for å reise rett og slett fordi at det er for dyrt å kunne få visum, sier han.