Ambulerende språktjeneste

Sametingsrådet foreslår å avsette 250 000 kroner til etablering av en ambulerende tjeneste som skal gi samiskspråklige eldre lese- og skrivehjelp.

Sametinget
Foto: Sametinget

Sametinget får stadig henvendelser fra eldre samiskspråklige samer som ikke behersker norsk og som på grunn av mangelfull skolegang har vanskeligheter med å utføre daglige gjøremål eller få nyttiggjort seg av offentlige tjenester som i stor grad er blitt nettbaserte.

Sametingsrådet ønsker at de samiske kommunene og det offentlige på en bedre måte skal yte service ovenfor sine eldste brukere, derfor vil sametingsrådet bidra til å igangsette et prøveprosjekt med en ambulerende lese- og skrivehjelp for eldre med mangelfull skolegang, sier Sametingets visepresident Laila Susanne Vars i en pressemelding.

Finnmark

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars.

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vars uttaler videre at Sametingsrådet ønsker at prosjektet i første omgang skal gjennomføres i de samiske kommunene i Finnmark hvor problemet er mest utbredt.

- Vi ønsker dialog med kommunene, de eldre selv og med tjenesteytere som bankene og Posten. Alle må bidra med sitt hvis vi skal lykkes og gjøre hverdagen enklere for de eldre, sier Vars.

Sametingsrådet ønsker å samle kommunene, de eldre, bankene og Posten til et dialogmøte hvor vi kan avklare roller, og finne ut hvordan Sametinget sammen med disse aktørene kan finne gode løsninger for de samiskspråklige eldre.

Revidert budsjett

I Sametingsrådets forslag til revidert budsjett følges delutredningen for museumsvirksomhet i Nordland og Troms opp. Og Den foreslåtte økningen til Várdobáiki museum og pitesamisk museumsdrift er på 600 000 kroner.