Leif Aksel Renfjell

Leif Aksel Renfjell er 5. kandidat på Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG) sin liste i valgkrets 6.

Han er født i 1983. Student. Bosatt i Hemnes kommune.

I kommunen var 30 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Leif Aksel Renfjell

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

205 646

20 691

68 826

2007

109 901

0

34 042