NRK Meny
Normal

Lei påstander om juks

Eieren av Norges største slakteri er lei av alle påstandene om at han driver med juks når han nedklassifiserer rein han kjøper inn for slakt.

Thor Aage Pedersen

Thor Aage Pedersen eier av slakteriet Aage Pedersen AS.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Thor Aage Pedersen gleder seg over nyheten om at staten planlegger et felles system for slakteriene som de skal bruke når de skal vurdere eller klassifiserer rein.

Unngår diskusjoner

Pedersen sier at et slikt felles system for alle slakteriene vil kunne føre til at man i fremtiden unngår diskusjoner med reineierne når man skal vurdere kvaliteten på dyrene som leveres for salg.

– Jeg er vant med det, men det er klart at jeg ikke syns det er artig å bli beskyldt for juks, sier Pedersen og sier han ikke har noe å skjule.

NRK Sápmi har sett på hvordan slakterier i Norge vurderer kvaliteten på rein, og blant 20 slakterier er forskjellene store.

Uten et regelverk

I dag har ikke slakterier i Norge et felles regelverk hvilke prisklasser reinskrottene skal plasseres i.

Hvert enkelt slakteri bestemmer selv kvaliteten på reinkjøtt og det finnes heller ikke noe klageorgan hvis reineierne ikke er enig i vurderingen av kjøttet.

Det finnes heller ikke noe offentlig informasjon om hvordan den enkelte slakteri vurderer dette.

Tviler på vurderingen

I Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er de kjent med at reineiere er misfornøyd med at de ikke vet helt sikkert om de får den prisen de skal for rein de selger til slakteriene.

Mange opplever at reinen klassifiseres som dårligere enn det de burde vurderes som. NBR leder nå dette arbeidet om å få til et felles klassifiseringssystem, slik som i landbruket.

Thor Aage Pedersen forstår at noen reineiere er misfornøyd, men han sier at han ikke kan betale god pris for reinkjøtt som har dårlig kvalitet.

– Jeg skjønner at reineierne ikke er fornøyde, men jeg kan ikke betale godt for rein av dårlig kvalitet, sier Pedersen.