Lei av trafikkfarlig vei – i dag aksjonerer de på nytt

For ett år siden aksjonerte befolkningen på Drag i Tysfjord med fakkeltog – nå planlegger de en ny aksjon. De er livredde å gå langs veien hvor flere liv allerede er gått tapt.

Flere liv kan gå tapt dersom de ikke får gatelys og gang- og sykkelvei langs riksvei 872, mener Johanne Ellingsen.

Her går folk på Drag i fakkeltog i fjor langs riksvei 827. Langs veien ferdes folk året rundt - likevel er det verken gang- og sykkelvei og gatelys langs hele veistrekningen. Foto: Idar Kintel. Video: Erling Urheim, Julev Gåvå.

Aksjonsleder Johanne Ellingsen forteller at det er vedtaket om økt ferjefrekvens mellom Drag og Kjøpsvik som har fått sinnene i kok. Fra og med i dag innføres det ytterligere to avganger på fergesambandet, noe som betyr døgnkontinuerlig drift på fergesambandet

Johanne Ellingsen og Bjørnar Grunni

Det er Johanne Ellingsen som har tatt initiativet til dagens kjør-sakte-aksjon.

Foto: Idar Kintel / NRK

– Dette vil føre til enda mer trafikk på en trafikkfarlig vei. Må flere liv gå tapt før noen reagerer, spør Ellingen.

Befolkningen er lut lei når ingenting skjer med lovnader om gang- og sykkelvei og gatelys langs den fire kilometer veien som går fra kaia til E6. Bare halvparten av strekningen er dekket med dette.

I fjor arrangerte de et fakkeltog langs veien . I dag blir det kjør-sakte-aksjoner fra kaia når bommen åpnes ved ankomst klokken 16:45, 18:45 og 20:45.

– Nå må de ansvarlige forstå at vi mener alvor, sier Ellingsen.

Hver morgen står små barn lang veikanten og venter på skolebussen, mens vogntog på 50-tonn dundrer forbi i 80 kilometer i timen.

– Kjør-sakte-aksjonen vil foregå i 50 i 80-sonen, forteller aksjonslederen.

– Tar hensyn kun til tungtransporten

Dette er en spontanaksjon, og via facebook har hun allerede fått mange positive tilbakemeldinger.

– Døgnkontinuerlig fergesamband er sikkert bra for tungtransporten. Da slipper de to fjelloverganger. Men hvorfor er det bare de som blir hørt, og ikke myke trafikanter, undres Ellingsen.

– Feil måte å reagere på

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) er overrasket over reaksjonene fra folk på bedre fergesamband.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ordfører Tor Asgeir Johansen forstår at folk er frustrerte over at det ennå ikke er gang- og sykkelvei og gatelys langs hele veistrekningen.

– Men kjør-sakte-aksjonen vil neppe gagne saken, mener han.

Dessuten er han forundret over at reaksjonene kommer i forbindelse med at de nå har fått et døgnkontinuerlig fergesamband mellom Drag og Kjøpsvik.

– Dette burde jo i utgangspunktet være en positiv nyhet. Næringslivet har i ti år presset på for å få dette til. Når man endelig får gjennomslag for kravet, blir man møtt med negative reaksjoner, svarer Johansen.

Ønsker lavere fartsgrense

Han er uenig i at det er gjort lite for å bedre situasjonen for myke trafikanter.

– Kommunen har dette på sin prioriteringsliste. Men ting tar tid, spesielt når dette til syvende og sist er et statlig ansvar, svarer ordføreren.

For å imøtekomme mye trafikanter, vil han ta initativ overfor Statens vegvesen om lavere fartsgrense for den del av veien som mangler gatelys og gang- og sykkelvei.

– Fartsgrensen bør settes ned fra 80 til 60 km i timen, mener ordføreren,

.