– Indre Finnmark mister 18 millioner til næringsutvikling

– Gáisá Næringshage AS har lagt ned sin virksomhet og holder på å avvikle selskapet. 16 bedrifter blir berørt, og hele aksjekapitalen går tapt, forklarer styreleder Jon Erland Balto.

Jon Erland Balto

Styreleder Jon Erland Balto mener at Indre Finnmark Utviklingsselskap må ta skylda for at Gáisá Næringshage må legge ned sin virksomhet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han understreker at det kun er aksjonærene som kommer til å bli økonomisk skadelidende.

– Ingen kreditorer vil lide økonomisk tap, men aksjonærene vil tape sin aksjekapital på 435.000 kroner.

Årsaken til at den lokale næringshagen legger ned sin virksomhet er at de ikke kom med i det nye næringsprogrammet fra 2012.

Oppfyller ikke vilkårene

Det nye programmet har en regional profil der det kreves at nedslagsfeltet er større enn én kommune og at næringshagene bidrar til samarbeid om bedrifts og næringsutvikling over kommunegrensene.

Gáisá Næringshage AS har kun bedrifter fra Tana som aksjeeiere. Dermed er de ikke lenger berettiget til støtte fra næringshagepotten.

Skyller på IFU

Jon Erland Balto påstår at de i helt siden 2010 har forsøkt å få et samarbeid med Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) for å få til en felles plattform til det fremtidige næringshageprogrammet.

– Til dette hadde vi full støtte fra vertskommunen Tana og Finnmark fylkeskommune. Prosessen kunne ha ført til et interkommunalt samarbeid om samisk næringsutvikling mellom kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Porsanger og Kautokeino kommune. Det ville vært en styrke spesielt for småbedriftene, i denne regionen, forklarer Balto.

– Men så sa IFU nei til et slikt samarbeid. Og vi har ikke fått noen begrunnelse for det, forklarer Balto.

Taper 18 millioner kroner

Han sier seg skuffet over utfallet i saken fordi det nye næringshageprogrammet ville ha styrket næringslivet i betydelig grad i Indre-Finnmark.

Det nye programmet videreføres nå i ti år med cirka 1,8 millioner kroner per i år i eksterne midler fra SIVA og Finnmark fylkeskommune.

–Indre-Finnmark vil derfor i denne perioden miste minst 18 millioner kroner til næringsutvikling i denne perioden. Klart at dette vil merkes.

– Overraskende beskyldninger

Men leder i Indre Finnmark Utviklingsselskap Ann Jorun Kjær, mener at Balto mener at Balto forsøker å vri på sannheten.

– Jeg er målløs. Det er ikke vi som har vært vanskelig i denne saka, men heller Gáisá Næringshage.

– IFU har gjort alt vi har kunnet for å få til et samarbeid. Men Gáisá Næringshage har ikke vært interessert i dette. De har vært passive og dels negative, svarer Kjær.

– Derfor er jeg veldig overrasket over påstandene fra styrelederen i Gáisá Næringshage, og at saka kommer ut på denne måten.

I en egen mail til Tana, Karasjok, Porsanger og Porsanger kommune forklarer hun at IFU og Gáisá Næringshage har manglet sammenfallende syn på hvordan et samarbeid skal være.

– Prosessen har vist at det er for store kulturforskjeller og forskjelli oppgaver mellom Gaisa og IFU for å få til en vellykket fusjonsprosess, skriver Kjær i mailen til kommunene.

Oanehaččat

  • Álgoálbmogat vuosttaldit ovttas

    50 álgoálbmot čeardda, miehtá Davvi Amerihkká, ledje duorastaga čoahkkanaddan čállit vuollái nannánviidosaš gáibádusa mii galggašii heađuštit oljosáddo doaimmaid viidáneamis sin árbevirolaš guovlluin, čállá nationalobserver.com.

    Dát ovttasbargu, mii seamma áiggis dohkkehuvvui sihke Quebec gávpogis ja British Columbias, galggašii bissehit buot árvaluvvon oljobohcciid, táŋka - ja toga prošeavttaid mat sáhttet váikkuhit álgoálbmogiid juhkančáhcái.

  • Ruonáeatnama gálvojohtu

    Dánskalaš álbmotbellodaga, Jørn Dohrmann, lohpida veahkehišgoahtit Ruonáeatnama nu ahte sin gálvojohtu buorebut olahivčče EO márkana, dieđiha knr.gl.
    Nu son lea cealkán vássán vahku Davviriikkaid oarjeráđi čoahkkimis mii dollui Nuuka gávpogis. Dohrmann dadjá iežas áigut eanet dovddusin dahkat Ruonáeatnama gálvvuid EO:s ja dan son áigu EO parlameantta bokte olahit. Čoahkkima fáddán ledje Ruonáeatnama báikkálaš hástalusat ja mo EO:in lasihit gávppašeami.

Laster Twitter-innhold