NEI til OL i Oslo i 2022

Det sa leder for Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo under Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo tidligere denne uka.

Kåfjord ordfører Bjørn Inge Mo

Leder i Troms AP vil ikke ha OL i Oslo i 2022.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Bjørn Inge Mo mener at det ikke er tid for OL i Oslo, og da peker han på at Idrettsstyret var delt i OL-søknaden til Tromsø i 2008. Konklusjonen den gang var at man var på etterslep med idrettsanlegg i Norge.

Enda mer etterslep nå

Tromsø
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Leder for Troms AP, Bjørn Inge Mo mener at man faktisk er enda mer i etterslep når det gjelder idrettsanlegg i Norge. Derfor mener Mo at det ikke er tidspunkt for Norge å søke om OL i 2022. Få på plass de idrettsanlegg man mangler i Norge nå, før man begynner å søke om et nytt OL, sier Mo.

Falsk spill

Bjørn Inge Mo mener at Idrettsstyret opperer med falsk spill, fordi at man sa nei til OL i Tromsø i 2018, mens det samme idrettsstyret begynte allerede i 2010 å planlegge OL til Oslo.

Idrettsstyret gikk tre ganger for et OL i Tromsø, mens det faktisk var noen i styret som jobbet i mot et OL i Tromsø, derfor mener jeg at dette er falskt spill fra Idrettsstyrets side.

Det har ikke lyktes å få komentarer fra Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund i dag til saka.

Hør intervju med Bjørn Inge Mo:

Oanehaččat

  • Cielaheapmi oassi árgabeaivvis

    Cielaheapmi ja áitin sosiála mediaid bokte, lea oassi olu mánáid ja nuoraid árgabeaivvis. Iskkadeamis maid NRK lea čađahan neahttagivssideami birra, de dadjet 8 logi rektoris ahte sii dihtet ahte sin skuvllas lea neahttagivssideapmi. Nuoraidskuvla oahppi Grethe Julianne Skum muitala ahte son vásiha beaivválažžat ahte su olbmát givssiduvvojit sosiála mediain. Son lea maid ieš givssiduvvon dán ládje.

  • Oidnet buriid bohtosiid

    Eanandoalloministara Jon Georg Dale dadjá ahte lea vejolaš oaidnit buriid bohtosiid maŋŋel go Finnmárkkus leat geahpidan boazologu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta dadjá ahte maŋŋel go máŋga jagi lea leamašan beare olu boazu guohtuneatnamiid hárrái, de lea dál dat dilli šaddan buoret. Ministtar dadjá ahte boazolohku lea dál measta olahan dan mihttu maid sii ledje bidjan Finnmárkui.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå