Samles fra ulike hold til et felles mål

Etter at TrønderEnergi forrige uke fikk grønt lys å sette i gang anleggsarbeidet igjen, planlegger en stor gruppe motstandere å stoppe det igjen.

Elen Ravna

ENGASJEMENT: Leder for ungdomsorganisasjonen Noereh, Elen Ravna deltar på demostrasjon mot TrønderEnergi. Dette er en kamp det er viktig at samisk ungdom har en stemme i, forklarer Ravna.

Foto: Svein Lian / NRK

– Det handler om samiske rettigheter, våre rettigheter. Det er viktig at vi engasjerer oss. Dette går utover vår ungdom og fremtidige generasjoner. Noereh skal være et talerør for samisk ungdom dermed er dette veldig viktig.

Det sier leder for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Elen Ravna.

Vil stanse alt

Mandag 13. mai skal TrønderEnergi holde generalforsamling i Trondheim. Før de kommer seg inn døra, skal de bli møtt av en stor allianse med naturvernere, fagbevegelser, samiske organisasjoner og flere. De skal holde en demostrasjon

Målet er klart: Stanse all videre utbygging av landbasert vindkraft i trøndersk natur.

Skjermdump fra Facebook

ARRANGEMENT: På Facebook har planleggingen av demostrasjonen foregått. Bilde:Skjermdump fra Facebook.

Det samiske skal være et selvfølge

Blant de som skal delta på demonstrasjonen er den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh.

Elen Ravna

TALERØR: Elen Ravna leder en av de største samiske ungdomsorganisasjonene, merker at samisk ungdom er engasjerte, men at de mangler talerør for sakene sine.

Foto: Svein Lian / NRK

– Det er veldig viktig at vi ungdom går sammen og former vår fremtid sammen. Vi må si ifra hvordan vi vil ha det. At det ikke er kun de voksne som sitter med alle avgjørelsene, det er veldig viktig at vi er med, forklarer Ravna.

Synliggjøring av slike konflikter, kan bidra til at det etterhvert blir et selvfølge å ta hensyn til de samiske interessene som finnes på områdene den planlegges vindkraftverk, forklarer Ravna.

– Den samiske befolkningen burde jo være med i avgjørelsene i mye større grad, enn å for eksempel kun være en rådgivende organ.

Alvorlige konsekvenser for reindrifta

Etter at fylkesmannen sent i forrige uke opphevet Frøya kommunes vedtak om stans i bygging av vindkraftverk på øya, har Trønderenergi fått grønt lys til å starte anleggsarbeidet igjen.

Frøya

KLAR: Trønder Energi er klare for å sette i gang arbeidet med utbyggingen etter å ha blitt stanset i april.

Foto: Morten Andersen / NRK

Tidligere har reindriftssamene som forvalter området uttrykt at vindkraftanlegget i noen områder kan føre til slutten på en naturbasert reindriftsnæring.

Selv om anleggsarbeidet ser ut til å starte opp igjen har Ravna et stort håp om hva demonstrasjonen skal resultere i.

– Drømmen hadde vært å klare å stoppe utbyggingen av disse planlagte vindkraft anleggene, samtidig er det viktig å prøve å synliggjøre disse konfliktene. Det sier leder for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Elen Ravna.