Leamaš buorre giđđa ja geassi

Stáhta luonddubearráigeahčču, SNO, eai leat ožžon dieđuid ahte guovža lea borran sávzzaid ja lábbáid dán jagi Finnmárkkus. Diibmá ribahedje Deanu, Unjárgga ja Mátta-Várjjaga boanddat badjelaš 80 ealli guvžii Stáhta Finnmárkku luonddubearráigeahču boraspireovddasvástideaddji Magne Asheim jáhkká ahte buorre giđđa ja geassi ja ollu muorjjit sáhttet leat unnidan vahágiid.