Verdens eldste lavvoprodusent tvangsoppløses

Indre Finnmark tingrett har besluttet at verdens eldste lavvoprodusent, Venor AS, skal oppløses.

Venor

Indre Finnmark tingrett har i en rettskjennelse besluttet å oppløse verdens eldste lavvoprodusent, Venor AS. Johan Mikkel Bongo (bildet) skriver i en e-post til NRK at det dreier seg om et regnskap som ikke er levert, og at når den leveres vil saken være ute av verden. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Åse Pulk / NRK

I 30 år har Venor AS produsert lavvoer, og selskapet regnes som den moderne lavvoens oppfinner.

Den første august 2013 skulle Brønnøysundregistrene fått inn årsregnskap for 2012 fra Venor, men det uteble. Regnskapsregisteret måtte derfor melde fra til Indre Finnmark tingrett om at lavvopioneren ikke har godkjent regnskap.

22. juli i år kom derfor tingretten med følgende kjennelse:

«Sis-Finnmárkku diggegoddi – Indre Finnmark tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at ovennevnte aksjeselskap ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 er etter dette til stede.»

Bostyrer bekrefter

Advokat Gisle Loso er oppnevnt som bostyrer for oppløsningen. Overfor NRK vil han ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, utover å bekrefte at det er fra tingretten besluttet at lavvopionerbedriften Venor AS skal oppløses.

Ifølge aksjelovens § 16–15 skal retten tvangsoppløse bedrifter som har mangler i henhold til aksjeloven.

Aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4:

«Når årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen som selskapet skal sende til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2, ikke er innsendt innen seks måneder etter fristen for slik innsendelse, eller når Regnskapsregisteret ved fristens utløp ikke kan godkjenne innsendt materiale som årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.»

Jobber med å få saken ut av verden

Styreleder i aksjeselskapet Venor, Johan Mikkel Bongo, skriver i en e-post til NRK at de jobber med å få inn regnskapet for 2012:

– Vi er bare kraftig forsinket med innlevering av regnskapet for 2012. Vi jobber nå for fullt i samarbeid med vår regnskapsfører og revisor med å få inn regnskapet og dermed få denne saken ut av verden. Foreløpig er det alt jeg kan si, jeg venter på bekreftelse fra regnskapsfører om når de kan ha regnskapet ferdig.

Varslet lavvopioneren

Brønnøysundregistrene skriver til NRK at de først varslet Venor om at de stod i fare for å bli tvangsoppløst:

− Siden Regnskapsregisteret ikke mottok noe årsregnskap for AS Venor, måtte vi til slutt si ifra til Indre Finnmark tingrett at vilkårene for tvangsoppløsning var oppfylt, skriver Seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene, Lars Eliassen.

Hvis et aksjeselskap ikke sender inne årsregnskapet i tide starter det først å løpe forsinkelsesgebyr, men hvis ikke Regnskapsregisteret mottar et årsregnskap som kan godkjennes innen et halvt år etter fristen 1. august, så står selskapet i fare for å bli tvangsoppløst.

Skiller seg fra konkurs

Tvangsoppløsning er i praksis at det samme som at det åpnes konkurs i et selskap, men med det viktige unntak at det ikke nødvendigvis er slik at selskapet ikke kan betale sin skyld.

Likheten går i hovedsak ut på at tingretten oppnevner en bostyrer som får ansvar for at kreditorene får dekt sine krav og så at eventuelt overskudd blir delt ut til aksjonærene. Selve prosessen følger reglene i konkursloven.

Når denne prosessen er ferdig vil selskapet bli lagt ned og slettet fra Foretaksregisteret.

Skiftesamling, etter konkursloven § 78 første ledd nr. 3, er et møte av kreditorene under ledelse av skifteretten. Den er berammet til torsdag 11. september i år.

Skyldneren, det vil si Venor, plikter å møte.