Lastebilsjåfør kjørte uten gyldig førerkort

På spørsmål om skyld var ikke den tiltalte sikker på hva han skulle svare.

Indre Finnmark Tingrett

Lastebilsjåføren måtte møte i Indre Finnmark Tingrett etter å ha kjørt uten gyldig førerkort.

En lastebilsjåfør måtte i september møtte i Indre Finnmark Tingrett etter å ha blitt tatt på fersken i å kjøre fra Tana til Vadsø uten gyldig førerkortbevis. Det skal ha utgått på dato to uker tidligere.

I tvil

I dommen har retten formulert det slik:

"Tiltalte møtte og uttrykte på spørsmål noe usikkerhet med hensyn til om han anså seg skyldig etter forelegget eller ikke".

Lastebilsjåføren skal ha forklart i retten at han trodde førerkortet utgikk mye senere, og at han kjørte i god tro. Retten mener at sjåfører selv er pliktige til å holde seg oppdatert på om de har tilstrekkelig med kompetansebevis.

Men det hjelper ikke å kjøre i god tro. Retten fant den tiltalte skyldig, som nå må betale en sum på 6000 kroner i bot, tilsvarende 12 dagers fengsel.