Lappekodisilla buktet sápmái

Majestehta Gonagas Harald searvá allaáiggálaš doaluide Diehtosiiddas Guovdageainnus otne, go dat 270 jagi boares originála Lappekodisilla dokumeantta geigejuvvo Sámi arkiivii.

NRK sámi Ođaspoddas sáhtát gullat manne leat nu stuorra doalut go ovtta dološ dokumeantta buktet, dan Lappekodisilla, Sámi arkiivii ja mii lea diet dokumeanttaid.

Gula Ođaspodda Lappekodisilla birra

Lappekodisillen
Foto: Utvalg fra grensearkiv ca. 1750/Arkivverket

Korte nyheter

 • NM Snowcross Aarbortesne

  Dan hieljien Nøørjenmesterskape snowcrossine lea Aarbortesne. Dan hieljien dah stadioncross jih individuelle gaehtjieh.

  56 lea meatan, jih leah gaektsie ovmessie klaassh. Voestes heat daenbiejjien tsåahka 12:00 aelkieh.

  NM i snowcross i Verdal i helga.
  Foto: Eivind Aabakken
 • Høy militær aktivitet i nord foran storøvelse

  Totalt er 140 russiske krigsskip og støtteskip kalt ut på øvelser i havområdene som grenser til Russland. Forsvarets operative hovedkvarter understreker at øvelsesaktiviteten er varslet på vanlig måte og kaller det «trygt og forutsigbart».

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK