Lanserer elektronisk lesehjelp for nordsamisk

Sametinget har sammen med Acapela Group AB, Divvun og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø utviklet talesyntese for nordsamisk.

Divvun ble lansert i dag

Divvun er en av mange grupper som har vært med i utviklingen av talesyntese for nordsamisk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

Talesyntese er et språkteknologisk verktøy for alle som har skrive- og lesevansker, samt alle andre som trenger hjelp til å lese.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Thor Thrane / NRK Sápmi

– Jeg er veldig glad for at samisk språk nå har muligheten til å anvende denne teknologien. Tekst-til-tale systemet er et godt verktøy, og har blitt en viktig verktøy for mange språkkulturer i verden. Og det er jo også et verktøy som også kan benyttes av de som forsøker å lære seg samisk, feks, ved å få lest opp innhold på nett og nettaviser, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Fra tekst til tale

Talesyntese er navnet på et spesielt dataprogram, som omformer tekst til menneskelig tale. Programmet kan lese opp tekst, eller generere tale ut fra et sett av andre data. Tekst-til-tale systemet er utviklet for generell bruk, og kan lese ulike teksttyper og håndtere alle sider av den samiske grammatikken og rettskrivingen på en tilfredsstillende måte.

Stemmen som brukes er enten kunstig (syntetisk) eller menneskelig. I den nordsamiske talesyntesen presenteres stemmene Elle og Biera.

Sametinget vil videre arbeide med å få utviklet talesyntese for lulesamisk og sørsamisk.

Talesyntesen presenteres på Sametinget i Karasjok onsdag 6.mai kl. 12.30 på møterom 121.