Landslagstopp vil bli reineier i et konfliktområde

Kim Oiva Jarva (22) har flere NM-gull. Nå vil Jevnaker-gutten til Finnmark for å bli reineier. Med seg har han bestefaren som er klar til å kaste ut andre reineiere fra området. Reinflokken har de allerede skaffet seg.

Motocrosskjører Kim Oiva Jarva

Her trener landslagskjører Kim Oiva Jarva i Hakadal i Akershus.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kim Oiva Jarva

Jarva har allerede vært i Finnmark hvor han fikk prøve seg på reinmerking.

Foto: Privat
Kim Oiva Jarva

Kim Oiva Jarva er etterkommer av østsamene i Sør-Varanger.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg håper å kunne leve av det når jeg er ferdig med motocrossen. Planen er å flytte nordover og starte med reindrift på heltid, sier Kim Oiva Jarva til NRK.

Han tok tre gull i Norgesmesterskapet i motocross i 2012, og er med på det norske landslaget.

Nå bor han på Jevnaker, men etter hvert vil han flyttet til Sør-Varanger hvor hans forfedre – østsamene – drev med reindrift fram til 1929.

Østsamene kalles også for skoltesamer.

Gammel konflikt

Sammen med bestefaren Oiva Jarva (80) skal toppkjøreren nå ta tilbake områder vest for Kirkenes. De mener dette er deres gamle territorium.

– Jeg vil være med på å berge og bygge opp den østsamiske kulturen. Reindrifta hørte til familien vår, og jeg er stolt av det farfar har klart å få til blant annet ved å få tilbake reinmerke. Det er helt vanvittig at bestefar ble frastjålet reinflokken som tilhørte familien, sier 22-åringen.

Landslagstoppen kaster seg dermed inn i en nesten hundre år gammel konflikt. Flere reinbeitedistrikter har også i løpet av de 20 siste årene kjempet om retten til områdene i Sør-Varanger kommune. Hans bestefar, Oiva Jarva, har jobbet intenst med å gjenskape den østsamiske reindriften .

– Dette er vårt område, og skal ha den tilbake. Jeg har ingen dårlig samvittighet med å ta tilbake områdene som er stjålet fra oss, sier 80-åringen til NRK.

– Ikke umoralsk å kaste ut andre

Konkret viser Jarva til reinbeitedistrikt Vestre Sør-Varanger, 4/5B . Han mener familien Magga driver ulovlig i det gamle østsamiske området.

– Er det ikke umoralsk å kreve at andre som er veletablert i reindrifta, må ut av næringen for å vike plass til deg?

– Jeg synes ikke det er noe umoralsk når man tenker på det som skjedde i 1929. Da hadde skoltesamene drevet med reindrift helt tilbake fra 1400-1500-tallet. De havnet på fattigkassa, og etter hvert forsvant også språket og kulturen. Det var et overgrep. Derfor er det helt på sin plass av vi får området og reindrifta tilbake, svarer Oiva Jarva.

Artikkelen fortsetter under bildet

Oiva (t.v.) og Kim Oiva Jarva

Bestefar Oiva Jarva møter sønnesønnen på trening i Hakadal. Samme har Oiva og Kim Oiva Jarva lagt nye planer for fremtiden.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

NRK har bedt om kommentar fra Knut Magga. Han er en av reineierne som driver i området Jarva vil inn på. Magga har ingen kommentarer til Jarvas intensjoner og planer.

– Vi har vurdert dette internt i distriktet, og vi vil avvente med å si noe, sier Magga til NRK.

Det har tidligere vært mange rettstvister om reinbeiteområdene i Sør-Varanger. Østsamene krevde rett til disse, men tapte rettsrundene både i tingretten og i lagmannsretten på midten av 1980-tallet.

Kjøpt reinflokk uten penger

Jarva-familien er klar til å gå inn i områdene vest for Kirkenes med et hundretalls dyr. Gjennom en avtale mellom Kim Oiva Jarva og Smuk-gruppen, er det solgt 75 simler fra seks reineiere tilhørende Smuk.

Denne familien har vinterbeiter vest for Neidenelva og sommerbeiter på Varangerhalvøya (reinbeitedistrikt 6).

– Oppgjør for overnevnte reinsdyr er foretatt på en omforent måte mellom Smuk-gruppen og Jarva, heter det i avtalen.

Overfor NRK forklarer Oiva Jarva at det ikke er betalt noe for disse dyrene.

– Det er løst på en omforent måte. Det betyr at man løser dette på samme måte som før i tiden ved byttehandel. Man betaler ikke med penger, sier 80-åringen.

– Flytter inn med reinen

Avtalen ble inngått 1. juni 2014: «Det er d.d. inngått avtale mellom Smuk-gruppen og Kim Oiva Jarva om opplæring og yrkesmessig utøvelse innen reindriftsnæringen som reindriftsutøver.»

– Vi skal flytte reinsdyrene inn i vårt opprinnelige området så snart som mulig. Det er snakk om maksimalt et år, forteller Oiva Jarva som selv bor på Jevnaker.

En av de sentrale reineierne i Smuk-gruppen, Iver Per Smuk, har ifølge avtalen solgt 20 av de 75 simlene til Jarva. Han var også en av hovedaktørene i rettssakene mot blant annet Knut Magga og hans distrikt i 2013. Smuk krevde eksklusive beiterettigheter til hele Sør-Varanger, men tapte rettssaken .

For to år siden uttalte Knut Magga at striden om beiterettighetene vest for Kirkenes er belastende.

– Striden tærer på kreftene. Det er en bør som er der hele tiden, sa Magga til NRK .

Artikkelen fortsetter under kartet

Laster kart, vennligst vent...

Det markerte området (rød linje) er konfliktområdet i Sør-Varanger kommune. I dag er det reinbeiteområdet til familien Magga. Dette vil Jarva-familien overta, og har bedt staten ekspropriere det til østsamisk reindrift.

To ministere sier nei

Familien Jarva har engasjert advokat Knut Rognlien i Oslo. Han mener det er nødvendig å ekspropriere rettigheter til fordel for østsamene.

– Det er vårt håp at regjeringen kan iverksette en rask og klarleggende utvikling som både ivaretar og sikrer også minoritetssamenes århundregamle ressurser og rettigheter til lands og til vanns, skriver Rognlien til regjeringen.

Advokat Knut Rognlien

Advokat Knut Rognlien mener mange offentlige dokumenter bekrefter av østsamene har rett til å drive reindrift. Her leser han i utredningen Naturgrunnlaget for samisk kultur.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
Jan Tore Sanner strekker ut hånden, Høyre-logo i bakgrunnen

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener østsamisk kultur må bevares uten at det går utover andre samer.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix
Landbruksminister Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug har ansvaret for reindriftspolitikken i Norge. Hun sier nei til å eksproriere områder til østsamene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix
Reinsdyr

Jarva-familien har allerede skaffet seg rein fra Smuk-gruppen (illustrasjonsfoto).

Foto: Einar Fortun

Både kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) avviser kravet om ekspropriasjon av beiterett til fordel for østsamene.

– I vår vurdering har vi lagt vekt på at ekspropriasjon vil måtte gå utover eksisterende rettigheter, skriver statsrådene.

De viser også til tidligere domsavsigelser om samme krav fra østsamene. Ut i fra disse rettsavgjørelsene skriver statsrådene:

– Østsamene i Neiden hadde ikke noen eksklusiv rett til reinbeiteområde i området for den gamle Neidensiidaen på norsk side.

I brevet til Jarvas advokat viser ministrene til at østsamene er en minoritet i den samiske befolkning.

– Vi har forståelse for at historisk urett og tidligere politikk har skapt situasjonen som østsamene i dag står i. Departementene har søkt å finne tiltak som kan sikre den østsamiske kulturen, men på en måte som ikke går utover andre samiske grupper, skriver Sanner og Listhaug.

– Trist av regjeringen

Advokat Knut Rognlien synes det er trist at regjeringen ikke vil gi tilbake østsamene muligheten til å drive reindrift.

– Det som da kan gjøres, er at FNs rasediskrimineringskomite orienteres om dette. Deretter får vi høre hva komiteen mener om dette. Hvis regjeringen fortsatt ikke vil gjøre noe, så er dette klart i strid med det denne og den foregående regjeringen har uttalt om å følge opp urfolks- og menneskerettigheter, sier han til NRK.

Advokaten viser til en uttalelse fra rasediskrimineringskomiteen fra 2011. Her sies det at østsamene får muligheten til å drive reindrift.

– Det er statens plikt å rydde opp i noe de selv har vært med på å skape, sier Rognlien.

Har merket sine første rein

Kim Oiva Jarva har kjørt motocross siden han var tre år. Nå er han på landslaget. Planen er å fortsette to år til. Han har allerede vært i Øst-Finnmark hvor han fikk være med til reinflokken.

– Det var en spesiell opplevelse å holde i en reinkalv for å merke det. Jeg har ikke særlig erfaring med reindrifta, men det er virkelig noe jeg har interesse for. Nå er jeg bare 22 år, og tror ikke det vil være vansker med å lære seg reindrifta, forteller Jarva til NRK.

Bestefaren hans, Oiva Jarva, var trolig den siste østsamen som hadde rein. I 1956 reiste han til Oslo for å skaffe seg utdanning, og etter dette forsvant dyrene hans også.

80-åringen viser til det som skjedde i 1929. Da ble østsamene som var hovedpasserne av den såkalte «skolteflokken», sagt opp av generalforsamlingen i Vestre Sørvaranger reindriftslag.

– Min bestefar som var hovedreinvokter i skolteflokken, ble presset ut og truet på livet. I 1929 mistet da skoltesamene muligheten til å drive næringen. Det er bittert å tenke på at andre overtok dyrene og områdene. Disse menneskene har bygd seg opp, forteller Jarva til NRK.