Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge støtter Beaivváš

– Sametinget/Kulturdepartementet må nå finne en løsning slik at Beaivváš omsider kan flytte ut av kulturhuset og inn i sitt eget teaterhus i Kautokeino, skriver Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge i et brev til kulturministeren.

Den rimhårede
Foto: Beaivváš / Pressefoto

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har siden 2005 jobbet for å få sitt eget teaterhus. Nå går de tre nordnorske fylkene sammen om å støtte Beaivváš og deres arbeid for eget teaterhus.

«Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge anser det som meget viktig at vårt samiske nasjonalteater består og får egnede lokaler og verdige arbeidsforhold, slik at de kan fortsette sitt arbeide for samisk kultur samt utvikle, reflektere og utfordre - både det norske og det samiske samfunnet», skriver de i brevet til ministeren.

– Et nasjonalt ansvar

«Et samisk nasjonalteater er et nasjonalt ansvar, og Sametinget/Kulturdepartementet må nå finne en løsning slik at Beaivváš omsider kan flytte hjemmefra – ut av kulturhuset og inn i sitt eget teaterhus i Kautokeino», heter det i brevet.

I Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge samarbeider fylkespolitikere fra Nordland, Troms og Finnmark om ulike kultursatsninger i Nord-Norge.

Teateret har hatt fast post på statsbudsjettet siden 1991, og i 1993 ble Beaivváš definert som en av Norges nasjonale teaterinstitusjoner på linje med Nasjonalteatret, Det Norske Teatret og Den Nasjonale Scene. Av disse er det i dag kun Beaivváš som står uten eget teaterhus.

Landsdelsrådet mener dagens lokaler ikke holder mål:

«I over 30 år har Norges samiske nasjonalteater holdt til i midlertidige lokaler - Kulturhuset i Kautokeino kommune. Per i dag er lokalene ikke bare nedslitte og upraktiske, de er også helseskadelige. Videre drift i dagens lokaler er ikke mulig og heller ikke verdig et teater på nasjonalt nivå.»

Kulturhuset i Kautokeino

Nedslitte stoler i kulturhuset i Kautokeino, hvor det samiske nasjonalteateret Beaivváš holder til.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK