Lakseplass i Finnmarkseiendommen

Finnmarkseiendommen (FeFo) lyser nå ut lakseplasser for fiskesesongen 2009. De som driver med fiskeri, jordbruk eller reindrift kan søke.

Elvebåter i Tana
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hovedvilkårene for å få tildelt lakseplass er at fiskeren utøver en primærnæring som fiskeri, jordbruk eller reindrift, og er bosatt i kommunen det skal fiskes i, sier utmarkskonsulent Lena Kristiansen i FeFo.

Lakseplass i andre kommuner

Utmarkskonsulent Lena Kristiansen i FeFo

Lena Kristiansen

Foto: FeFo

For personer bosatt i nabokommune og reindriftsutøvere kan det tildeles lakseplass i andre kommuner enn bostedet. Utøvere av annen lokal næring herunder reiseliv, kan også tildeles plass. Det er også åpnet for fiske for å sikre bosetningen på avsides og næringssvake steder, og for å bidra til rekruttering av nye fiskere.

Reglene skal også bidra til å sikre næringsgrunnlaget i de sjøsamiske områdene. Retningslinjene fra styret i Finnmarkseiendommen gir utfyllende informasjon.

Frist 1. desember

Sjølaksefiskere som ønsker lakseplass på Finnmarkseiendommen må søke innen 1. desember. Kommunene som skal fornyes for perioden 2009-2011 er Alta, Vadsø, Nesseby og Nordkapp. Det kan også søkes på ledige plasser i de øvrige kommunene.

Kristiansen henviser interesserte til FeFo nettsider www.fefo.no hvor de kan finne søknadsskjema, liste over ledige lakseplasser og regler for tildeling av lakseplasser.

Informasjon kan også fås ved henvendelse til et av FeFo-kontorene i fylket.

Inntektsopplysninger må være bekreftet av skattekontoret før søknaden sendes inn til FeFo. Utmarkskonsulent Kristiansen oppfordrer søkere om å være ute i god tid, for sent innkomne søknader kan ikke påregnes behandlet.