Lakseforsker: – Norske myndigheter er blitt lurt

– Jeg tviler på at demonstrantene vil oppnå noe særlig med sine aksjoner mot de nye fiskereglene. Men jeg forstår dem, sier anerkjent lakseforsker.

Eero Niemelä på forskningstokt

SPESIALIST PÅ TANALAKSEN: Eero Niemelä fra Utsjok i Finland, har forsket på laksestammene i Tanavassdraget siden midt på 1970-tallet, og har også doktorgrad på tanalaksen som betyr mye for lokalbefolkningen på begge sider av Tanavassdraget.

Foto: Eevaliisa Kivilahti

Eero Niemelä som til daglig jobber som forsker i Naturinstituttet LUKE i Finland, tar bladet fra munnen, og mener at vedtaket i Riksdagen og vedtaket i Stortinget om ny overenskomst om fiske i Tanavassdraget, er en fiasko.

– Norske myndigheter er blitt lurt, og har i realiteten gitt finske hytteeiere rett til gratis båtfiske på norsk side. Dette er en eksklusiv rettighet til evig tid som ingen andre grupper har. Samtidig er det tradisjonelle lokalfisket blitt redusert kraftig, forklarer Niemelä.

Han frykter for at hytteeiernes neste krav vil være rett til å fiske med garn på lik linje med lokalbefolkningen.

– Har de først fått lillefingeren, vil de etter hvert kreve hele handa, sier lakseforskeren.

Nå gir han moralsk støtte til aksjonsgruppa «Ellos Deatnu» (red.anm.: Leve Tanaelva) som gjør opprør mot de nye reglene for Tanavassdraget.

  • Hør:

Gruppa mener bestemmelsene er ugyldig og har erklært et såkalt Moratorium på og rundt øya Čearretsuolu ovenfor Samelandsbrua i bygda Utsjok. Her vil de håndheve egne fiskeregler, og mener at hytteeiere og andre turister må be om tillatelse fra det samiske folket i Tanadalen før de kan fiske i Tanaelva.

– Uttrykk for maktesløshet

Niemelä mener i likhet med aksjonsgruppa, at lokalbefolkningens og samiske interesser er blitt overkjørt fullstendig til fordel for turister.

Protest mot nye regler for Tanavassdraget

– NOK ER NOK: – Når vi ser hvordan statene tar våre rettigheter bit for bit, så har vi ikke lenger noe annet valg en å si at nok er nok. Hvis vi skal overleve som folk så må dette ta slutt, mener aksjonsgruppa Ellos Deatnu.

Foto: Ellos Deatnu

Han anser Moratorium som et uttrykk for maktesløshet.

– Uten en klar reaksjon kunne myndighetene ha trodd at alt er bare bra med den nye Tanaavtalen. Men slik er det jo ikke. Det er i strid med lokal rettsoppfatning når myndighetene har redusert det tradisjonelle fisket til fordel for hytteeiere, mener forskeren.

Tror at avtalen blir stående

Men han tror neppe at aksjonsgruppas protester vil føre til at Norge og Finland trekker tilbake avtalen.

– I henhold til denne, kan eventuelle endringer ikke skje før tidligst om fem år. Dette er et stort tilbakeskritt i forhold til den tidligere overenskomsten. Da kunne Fylkesmannen i Finnmark og Lenstyrelsen i Lappland i samarbeid regulere turistfisket årlig dersom det var dårlig innsig av laks til vassdraget. Denne muligheten finnes ikke lenger, sier Niemelä.

– Mange svarte brikker

Han er ikke imponert over sluttresultatet.

– De har brukt fem år på forhandlingene. Likevel finnes det svært mange svarte brikker i avtalen som kan gi store negative effekter for laksestammene i elva, sier Niemelä.

Når formålet er å redusere fisketrykket, så synes han det er rart at turister og sørfinske hytteeiere fortsatt skal få lov til å fiske så mange laks som de bare orker.

– Hytteeiere kan endog fiske med billig fiskekort, og gratis på norsk side når de fisker fra båt. Før måtte de leie båt og roere slik andre turistfiskere må gjøre, forklarer Niemelä.

– Kan gi motsatt effekt

Garnfisketida er blitt redusert med over 70 prosent. En slik sterk begrensning kan ifølge ham gi motsatt effekt enn ønsket.

– Få fiskedager kan føre til mer effektivt garnfiske. Spesielt på finsk side er det mange som har latt være å bruke sin rettighet fordi andre i husstanden har fisket med garn. Nå kan slike sovende rettigheter bli tatt i bruk for å få den nødvendige matauken, advarer forskeren.

Heller ikke totalforbudet mot garnfisket i august synes han er bra.

– I nedre del av Tanaelva er det viktig å ha garnfiske i hele august for å fange sjøørret og rømt oppdrettslaks fra sjøen som er en trussel mot villaksstammene, forklarer Niemelä.

Resultatet ville ifølge ham ha hadde blitt helt annet dersom myndighetene hadde hatt bedre dialog med lokalbefolkningen og sametingene i Norge og Finland.

– God avtale

Lars Andreas Lunde

– NORSK LOV GJELDER: – De som har lovlig tilgang til elva skal være trygge på at de får det. Har noen kjøpt fiskekort skal de selvfølgelig få fiske, for norsk lov skal gjelde på norsk territorium, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

NRK Sápmi har i flere dager forsøkt å få kommentarer fra den politiske ledelsen i ansvarlig departement, Klima- og miljødepartementet (KLD). Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) har ikke svart til tross for flere purringer. Statsråd Vidar Helgesen (H) er i Kina, og har ikke vært tilgjengelig.

De har begge tidligere forsvart avtalen som de mener vil gjenoppbygge laksebestandene i Tanavassdraget. De har også avvist påstandene om at det samiske samfunnet ikke er blitt hørt.

– De har vært inkludert hele veie, og var godt ivaretatt og representert i forhandlingene, gjentok Lunde senest mandag til NRK.

– Gjentar usannheter

Steinar Pedersen ved Tanabredden

USANNHETER: – Statssekretær Lars Andreas Lunde forteller direkte usannheter om Tanavassdragets fiskeforvaltning (TFs) deltakelse i forhandlingene om ny tanaavtale med Finland – nemlig at vi hadde deltatt i alt, visste alt, kjente til alle protokollene, mv. Det er slett ikke tilfelle, sier leder i TF, Steinar Pedersen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Påstandene fra Lunde får lederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Steinar Pedersen, til å rase:

– Statssekretæren gjentar tidligere usannheter, mener Pedersen.

Ifølge ham har TF overhodet ikke vært informert om sluttforhandlingene som skjedde våren 2016.

– Vi har heller ikke sett noen protokoller fra disse, sier Pedersen.

Det var for øvrig i disse forhandlingene de norske embetsfolkene bestemte at sørfinske hytteeiere skulle ha 1660 gratis fiskedøgn med båt på norsk side av midtstrømslinja.

– Det er en rein konfiskering av fiskerett, og ingen tror vel i fullt alvor at TF har være med på noe slikt. Jeg tviler på at KLD ville vågd å bestemme at fiskerettshaverne ved en sørnorsk elv – gratis – skulle tilpliktes å overlate deler av sin fiskerett til utenlandske hytteeiere, sier Pedersen.

Han er derfor glad for at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har iverksatt en egen juridisk gransking av det som skjedde i forhandlingene med Finland.