Hopp til innhold

Laksefisker: – Bra at staten tar til fornuft

Det blir ingen endringer i fisketidene for sjølaksefisket. Sjølaksefiskere er fornøyde, men ikke helt.

Asbjørn Andersen i Smiervuotna/Smørfjord på laksefiske

ADVARER MYNDIGHETENE: –Laksefisket har vært en viktig faktor for folk i samiske områder i mange hundreår. Statlige myndigheter har derfor en plikt til fortsatt å ivareta dette hensynet, mener laksefisker Asbjørn Andersen fra Smørfjord i Porsanger kommune.

Foto: Berit Nystad / NRK

Laksefisker Asbjørn Andersen fra Porsanger i Vest-Finnmark, mener at kutt i fisketidene fra tre til to døgn i uka slik tidligere antydet, ville ha kasta mange laksefiskere på land.

Asbjørn Andersen i Smiervuotna/Smørfjord på laksefiske

HVORDAN ORKER DU? –Sønnene mine spør meg ofte hvorfor jeg orker å fortsette med dette når myndighetene stadig forsøker å ta knekken på det sjøsamiske laksefisket.

Foto: Berit Nystad / Nrk Sápmi

– Når lønnsomheten nærmer seg null, er det mange som ikke orker lenger å drive på med dette, sier Andersen.

Men det blir ingen endringer på fisketidene, har Miljødirektoratet bestemt.

Fjorårets regler vil bli viderført i sin helhet i Finnmark. Men også i resten av landet vil fjorårets fisketider bestå med noen små endringer, melder direktoratet til NRK.

Fisketidene vil bli offentliggjort i lovdata.no om noen dager.

– De våget ikke

Dersom fisketidene hadde blitt kuttet fra tre til to dager i uka slik antydet, ville årets sesong i praksis da bare ha bestått av 6 – 8 fiskedøgn. Eller enda mindre der værgudene slår seg ekstra vrange.

Astrid Daniloff, leder for Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

GIR ALDRI OPP: – Så lenge det finnes liv i oss, skal vi fortsette kampen for den sjøsamiske kulturen, sier leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Astrid Daniloff.

Foto: Berit Nystad

Også leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Astrid Daniloff, er fornøyd med at det ikke blir noen endringer i fisketidene.

– Det lå i kortene at fisketidene ville bli endret med vedtak av den finsk-norske avtalen for Tanavassdraget (ekstern lenke). Denne avtalen er som kjent vedtatt av Stortinget og Riksdagen, men direktoratet har tydeligvis ikke våget å fullføre sin intensjon, sier Daniloff.

– Tålegrensen er nådd

Også leder i Finnmark Sjølaksefiskerforening, Arne Josvald Sabbasen, er glad for at det ikke blir noe ut av de bebudede innskrenkningene.

– Det er bra at myndighetene har tatt til fornuften, sier Sabbasen.

Ifølge ham er tålegrensen for inngrep allerede nådd med hensyn til det sjøsamiske samfunnet.

– Vi må derfor få tilbake fisketidene som gjaldt i 2007 med fire døgn i uka, ser Sabbasen.

Korte nyheter

 • Stuorradiggi almmolaččat rahppon: – Dehálaš ahte sámit ge leat oidnosis

  – Stuorradikki almmolaš rahpan lea allaáiggálaš dáhpáhus, ja lea stuorra gudni ovddastit sámiid dán oktavuođas, lohká Tom Sottinen.

  Son lea Sámedikki čoahkkinjođihangotti jođiheaddji, ja ovddasta Bargiidbellodaga Sámedikkis.

  Oslos rahppui 167. Stuorradiggi otne almmolaččat. Gonagas Harald, Dronnet Sonja ja Ruvdnoprinsa Haakon ledje dieđusge mielde rahpamis. Lassin Sámediggái leat maid olu eará almmolaš ásahusat bovdejuvvon Stuorradiggái go Norgga álbmotválljen parlameanta rahppo almmolaččat.

  – Stuorradiggi lea dehálaš ásahus maiddái sámiide ja danne lea mávssolaš ahte sámit ge leat oidnosis almmolaš rahpamis, lohká Sottinen.

  Stuorradiggi galgá meannudit olu sámiguoski áššiid ge dán stuorradikki áigodagas.

  – Oalle fargga han almmuhuvvo Stáhtabušeahttaevttohus ja Sámediggi dieđusge doaivu ahte Stuorradikkis lea áddejupmi daid ruhtadárbbuide mat Sámediggi lea vuoruhan sámi servvodahkii, lohká Sottinen.

  Ovdal geasseluomu geigejuvvo maiddái Stuorradiggái Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta, muittuha son.

  Tom Sottinen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Mearrideaddji vahkut Amazonas

  –Mii leat dál mearrideaddji mánnu arvevuovdi Amazonas ja sii gii orrut doppe, dadjá Tørris Jæger generálačálli Regnskogsfondet.

  Presideanta Lula Da Silva oahccu eanemus jienastit dán sotnabeaivi, muhtto son fertii oahccut eambo go 50 proseanta jus son galggai vuoitit dan vuosttaš rundá. Dat maŋemuš jienastit galgá danne čuoččut gaskal Lula ja Bolosnaro dan 30 golggotmánnu. Vuovddehuhttin stuorrudit 73 proseanta go Bolsonaro lea leamašan presideanta, dá lea boađus su biras politihka ja unnideapmi ásahus gii veahkehit suodjalit arvevuovdi ja eamiálbmot. Ektui Lulas ráđđehus lei vuovddehuhttin unnidan 63 proseanta

  Da lea leamašan dramáhtalaš stuorrudeapmi veahkeváldi dán válgagižžu, maid eamiálbmot vuostá. Dál lea okta mánnu vel ovdal válga mearridit, Regnskogfondet lea dál balus ahtte dat gálgga šaddat stuorrát kriminaliteahtta arvevuovdis, rihkolaš oaidnet dá lea máŋgemuš vejolašvuohta bargat rihkolašvuohta ja i oaddjut maidege ráŋggáštus

  Regnskogen i Porto Vehlo, Brasil ble i 2019 kraftig redusert av mange bønder som vil dyrke jord for kveg.
  Foto: Lars Os / NRK
 • Lávlagat mat addet buoret áddejumi eamiálbmogiid traumai

  Moanaid logijagiid leat eamiálbmot artisttat duođaštan historjjáset musihka bokte.

  Kanádalaš CBC lea ráhkadan listta, mas oaidná muhtin artisttain maid lávlagiid bokte oaččot buoret áddejumi eamiálbmogiid traumai.

  Dás leat lávlagat nu mo My Country 'tis of thy People You're Dying - Buffy Sainte-Marie, «We Were Here» - Aysanabee, «Child of the Government» - Jayli «Wolf, Tongues» - Tanya Tagaq, «Cut my Hair» - Digging Roots ja «How I Feel» - The Halluci Nation feat. Northern Voice, Shad and Leonard Sumner.

  Buffy Sainte-Marie
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK