Hopp til innhold

Láilá Susanne Vars

Láilá Susanne Vars er toppkandidat på Árja sin liste i valgkrets 2.

Laila Susanne Vars
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Hun er født 19. august 1976. Prosjektleder. Ansatt ved Universitetet i Tromsø. Fra Láhpoluoppal i Kautokeino kommune.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Láilá Susanne Vars

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

436 447

70 648

139 888

2007

286 122

0

88 543

Utdanning:
Cand. jur, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 2001

(Info nedenfor hentet fra ekstern lenke: Universitetet i Tromsø )

Praksis
Universitetsstipendiat fra 05.01.2004
Rådgiver, Sametinget 2001-2004
Vit. ass, Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø 1999-2000

Verv
Styremedlem i Center for Peace Studies (CPS), Universitetet i Tromsø, 2008-
Medlem i Senter for menneskerettigheters rådgivende utvalg for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 2005-
Medlem i Forskningsutvalget ved Juridisk Fakultet 2004-2005, varamedlem 2008
Styreleder Samisk Juristforening 2003-
Styremedlem Samisk Juristforening 1999-2003
Studentstyremedlem 1999-2000

Undervisning
Folkerett, menneskerettigheter, same-og urfolksrett.

Aktuelle forskningsinteresser
Folkerett, menneskerettigheter, same-og urfolksrett, tradisjonell kunnskap og kulturelle menneskerettigheter, urfolksbarns menneskerettigheter


Publikasjoner

"Norske domstoler og samisk reindrift", studentavhandling publisert i Nordisk Samisk Institutts skriftserie Dieðut 05/2003

"Fra lappiske rettsstudier til same- og urfolksrett" i "Fra driftssentralen til Teorifagsbygget", Jubileumsskrift, Per Christiansen (red.) Juridisk Fakultets Skriftserie nr. 61, 2004

”Urfolksperspektivet i grensespørsmålene” artikkel publisert i Skriftserien for Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø; Else Grete Broderstad, Einar Niemi og Ingrid Sommerseth (red.):Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905, Skriftserien nr. 14 2007

”Buoret lea eanet jurddašit ja unnit sárdnut” Sámegielaga deaivvadeapmi juridihkalaš máilmmiin” artikkel på nordsamisk publisert i Nordisk Samisk Vitenskapelig Tidsskrift (Sámi dieđalaš áigečala nr. 1- 2004), red. Ole Henrik Magga mfl.

”Hvorfor bør man og hvordan kan man bevare samenes tradisjonelle kunnskap?” artikkel, del av et Sámikopiija/WIPO prosjekt om bevaring av samisk tradisjonell kunnskap, publisert i "Tradisjonell kunnskap og opphavsrett", Sámikopiija 2007.


Korte nyheter

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK