Láilá Susanne Vars

Láilá Susanne Vars er toppkandidat på Árja sin liste i valgkrets 2.

Laila Susanne Vars
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Hun er født 19. august 1976. Prosjektleder. Ansatt ved Universitetet i Tromsø. Fra Láhpoluoppal i Kautokeino kommune.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Láilá Susanne Vars

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

436 447

70 648

139 888

2007

286 122

0

88 543

Utdanning:
Cand. jur, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 2001

(Info nedenfor hentet fra ekstern lenke: Universitetet i Tromsø )

Praksis
Universitetsstipendiat fra 05.01.2004
Rådgiver, Sametinget 2001-2004
Vit. ass, Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø 1999-2000

Verv
Styremedlem i Center for Peace Studies (CPS), Universitetet i Tromsø, 2008-
Medlem i Senter for menneskerettigheters rådgivende utvalg for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 2005-
Medlem i Forskningsutvalget ved Juridisk Fakultet 2004-2005, varamedlem 2008
Styreleder Samisk Juristforening 2003-
Styremedlem Samisk Juristforening 1999-2003
Studentstyremedlem 1999-2000

Undervisning
Folkerett, menneskerettigheter, same-og urfolksrett.

Aktuelle forskningsinteresser
Folkerett, menneskerettigheter, same-og urfolksrett, tradisjonell kunnskap og kulturelle menneskerettigheter, urfolksbarns menneskerettigheter


Publikasjoner

"Norske domstoler og samisk reindrift", studentavhandling publisert i Nordisk Samisk Institutts skriftserie Dieðut 05/2003

"Fra lappiske rettsstudier til same- og urfolksrett" i "Fra driftssentralen til Teorifagsbygget", Jubileumsskrift, Per Christiansen (red.) Juridisk Fakultets Skriftserie nr. 61, 2004

”Urfolksperspektivet i grensespørsmålene” artikkel publisert i Skriftserien for Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø; Else Grete Broderstad, Einar Niemi og Ingrid Sommerseth (red.):Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905, Skriftserien nr. 14 2007

”Buoret lea eanet jurddašit ja unnit sárdnut” Sámegielaga deaivvadeapmi juridihkalaš máilmmiin” artikkel på nordsamisk publisert i Nordisk Samisk Vitenskapelig Tidsskrift (Sámi dieđalaš áigečala nr. 1- 2004), red. Ole Henrik Magga mfl.

”Hvorfor bør man og hvordan kan man bevare samenes tradisjonelle kunnskap?” artikkel, del av et Sámikopiija/WIPO prosjekt om bevaring av samisk tradisjonell kunnskap, publisert i "Tradisjonell kunnskap og opphavsrett", Sámikopiija 2007.