Vil få frem at de setter stor pris på den nye kommunegrensen

På den ene siden av fjorden protesterer innbyggere mot vedtatt kommunegrense. På den andre siden takker de med hjerter.

Mer enn 200 innbyggere i nye Hamarøy lager et gigantisk hjerte som takk til kommunegrensen.

VISER TAKKNEMLIGHET: Mer enn 200 personer står i hjerteform for å bli filmet av en drone.

Hjerter overalt.

På torsdag sto rundt 60 personer utenfor møtelokalet til kommunestyret i Tysfjord med hvert sitt hjerte i hånden.

Tysfjord kommunestyre skal si ja eller nei til å stoppe kommunesammenslåingen i kjølvannet av en ny kommunegrense som har skapt debatt i lokalsamfunnet.

Det er ingen tvil om hva innbyggerne på sørsiden av Tysfjord synes om den vedtatte kommunegrensen, som vil dele Tysfjord i to.

– Jeg tenke det kunne være hyggelig at vi kan vise vår takknemlighet ved å gi Monica Mæland en liten oppmerksomhet, sier initiativtaker Miriam Paulsen.

Senere samme kveld stilte 200 personer seg i hjerteform på bygdas fotballbane for å bli filmet. Filmen ble sendt til Monica Mæland for å få frem at de er fornøyde med avgjørelsen om hvor grensen skal gå.

Miriam Paulsen

Initiativtaker Miriam Paulsen fra Drag i Tysfjord er takknemlig for den vedtatte grensen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Opprør og krangling

Men det har ikke bare vært hjerter og glede den siste uken.

Fredag trakk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) en grense som fører til at nordsiden av Tysfjord slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørsiden slås sammen med Hamarøy.

Den nye grensen mellom nye Narvik og nye Hamarøy har ført til fullt opprør og demonstrasjon blant innbyggere i nye Narvik kommune, og krangling på Stortinget.

Grensen settes slik at to kraftverk havner i nye Hamarøy kommune, og vil trolig gi kommunen en årlig inntekt på mer enn 10 millioner kroner.

Politikere og innbyggere i den nye storkommunen Narvik reagerer kraftig på at det ikke er de som får kraftverkene i sin nye kommune.

– Ensidig fokus i media

Det har kokt i mediene om saken siden avgjørelsen ble tatt. Stort sett med fokus på misnøyen til innbyggerne i nye Narvik.

– Det har den siste tiden stort sett bare vært negativ omtale i media om den nye grensen om deling av Tysfjord som er vedtatt, sier Miriam Paulsen.

Ingen media har tatt seg tid til å vie oppmerksomheten til dem som er fornøyde med vedtaket, mener Paulsen, som sier at medias dekning av Tysfjord-delingen har vært ensidig.

– Det er viktig at vi nå sender signaler til storting og regjering på at vi er fornøyde med at den nye Hamarøy kommune blir tilgodesett med ressurser, og gis mulighet til å utvikles som en bærekraftig kommune.

Jan-Folke Sandnes

Hamarøyordfører Jan-Folke Sandnes forlot eget kommunestyremøte for å støtte markeringen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Hamarøyordføreren forlot eget kommunestyremøte for å støtte markeringen.

– Jeg har forståelse for at folk i Kjøpsvik reagerer. Men det er uforståelig at man reagerer så kraftig, sier ordfører Jan-Folke Sandnes.

Også han kritiserer media for ensidig dekning av saken, og mener at Hamarøy-siden nærmest ikke har blitt hørt.

OPPDATERT Denne saken ble oppdatert 28. april klokken 21.50 med video og informasjon om de 200 personene som står i hjerteform.